H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Vargyas Gábor - Rövid életrajz

Név Vargyas Gábor
Születési év 1952
Végzettség egyetemi diploma
Szakképzettség Etnográfus, ELTE BTK Néprajz szak, 1976
Jelenlegi munkahely, munkakör MTA Néprajzi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs
PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, habilitált egyetemi docens
Tudományos fokozat A néprajztudomány kandidátusa (CSc), 1995
Oktatói tevékenység Oktatott tárgyak:
 • Bevezetés a kulturális antropológiába,
 • Vallásetnológia,
 • Délkelet-Ázsia néprajza,
 • Óceánia és Ausztrália néprajza,
 • Magyar etnológia,
 • Szociálantropológia
Oktatásban eltöltött idő:
 • 16 év
 • Kolozsvár, Babeş-Bolyai Egyetem,
 • Magyar Néprajz Tanszék, 1994, 2004
angol nyelven:
 • Svájc (1995),
 • Vietnam (2002),
francia nyelven:
 • Franciaország (1995)
 • 2007 óta a Vietnami Társadalomtudományi Akadémia Institute of Human Studies (Hanoi) Visiting Professor and Correspondent Supervisor for PhD-Students
a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program tagja
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím dr. habil. (2008)
Munkaviszony kezdete
 • PTE 1993-től egyetemi adjunktus,
 • 1996. június 1-től egyetemi docens
 • 2001. július 1. - 2007. június 30. tanszékvezető
 • 2007. július 1-től egyetemi docens
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény Kutatásvezetői gyakorlat, pályázati eredményesség:
 • 1991-1994: MTA Néprajzi Kutatóintézet, Etnológiai Osztály OTKA-programjának („Kulturális változás és modernizáció a harmadik világban”, 3110/91) vezetése.
 • 1998: Programfinanszírozási Pályázat vezetése, Pécs, Néprajz Tanszék („Néprajzi terepmunka a modern társadalomban”, 0484/1998).
 • 1998-2003: MTA Néprajzi Kutatóintézet, Etnológiai Osztály OTKA-programjának („Etnikus folyamatok és konfliktusok a mai világban”, T 030581) vezetése.
 • 2003-2007: Egyéni OTKA pályázat („Brú fono-foto-video-téka”, T 042891) vezetése.
 • 2005-2009: PTE Néprajz-Kulturális antropológiai Tanszék: Európai Unió, Transfer of Knowledge, Marie Curie Host Fellowship („From Hungarian Ethnography to European Ethnology and to Social and Cultural anthropology”)
Terepmunka:
 • 1981-82: 3 hónap Északkelet-Pápua-Új-Guineában: kulturális változás vizsgálat és a Néprjzi Múzeum pápua anyagának (Astrolabe és Huon öböl) újradokumentálása.
 • 1981-82: 6 hét Észak-Ausztráliában: sziklafestmény kutatás a Cape York félszigeten egy antropológiai/régészeti expedíció tagjaként.
 • 1987: 1-1 hónap (Brazzaville)-Kongóban és Angolában.
 • 1985-1989: Összesen 18 hónap terepmunka Közép-Vietnamban a brú törzs körében (rövid látogatásokkal a szomszédos katu és tau-oi törzseknél is.)
 • 1991: 1 hónap a Koreai Köztársaságban (sámánszertartások tanulmányozása és filmezése)
 • 1993: 1 hónap Irian Jayaban, Indonéziában (aszmatok és a Sentani tó vidéke).
 • 1996: 1 hónap Laoszban, a brú törzs körében.
 • 1999: 2 hónap Kínában, Yünnan tartományban, hegyi nemzetiségek körében.
 • 2002: Kétszer 1 hét Vietnamban (Lam Dong és Hoa Binh tartományban? chil, churu és lat, illetve thai nemzetiségek körében).
 • 2007: 6 hónap Dél-Vietnamban, Dac Lac tartományban, egy áttelepített brú közösségben (nemzetközi projekt keretében, a hallei Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung / Max Planck Institute for Social Anthropology finanszírozásában).
Ösztöndíjak, tanulmányutak, konferenciák, előadások
 • 1981-82: 1 év Ausztráliában, poszt-graduális ösztöndíjasként a Sydney-i „The University of Sydney” Antropológia Tanszékéhez csatolva.
 • 1991-92: 1 éves francia állami ösztöndíj, a Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) „Laboratoire Asie du Sud-Est et le Monde Austronésien” (LASEMA) kutatócsoportjához csatolva.
 • 1996-1997: 1 éves francia állami ösztöndíj az Université Paris X – Nanterre Etnológiai Tanszékéhez csatolva.
 • 1999: 6 hónap CNRS ösztöndíjjal Párizsban, az Université Paris X. – Nanterre Etnológiai Tanszékéhez csatolva.
 • 2006: 2 hónap ösztöndíj Hallében, a Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung / Max Planck Institute for Social Anthropology vietnami projektje keretében.
 • 2007: 1 hónap ösztöndíj Hallében, a Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung / Max Planck Institute for Social Anthropology vietnami projektje keretében.
 • 2008: 1 hónap Vietnámban MTA cserekapcsolat keretében
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • A brú sámánfejdísz. In Andrásfalvy B., Domokos M., Nagy I. (szerk.): Az idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. Születésnapjára. I-III. Budapest, L’Harmattan, 2004/II: 393-436.
 • Vargyas G. (szerk.) [Borsos B. és Szarvas Zs. közösen]: Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére. I-II. Budapest, L’Harmattan, 2004.
 • Ekler Andrea, Mikos Éva, Vargyas Gábor (szerk.) Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Budapest (L’Harmattan). 2006. (= Studia Ethnologica Hungarica VII.)
 • „Lefelé jártak?” Kapcsolattartó beszédaktusok Lészpeden. A moldvai csángók „beszédnéprajzához”. In Ekler Andrea, Mikos Éva, Vargyas Gábor (szerk.) Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Budapest (L’Harmattan), 2006. 325-353. (= Studia Ethnologica Hungarica VII.)
 • Ének a segítőszellemhez. (A. Lévy, J. – F. Papet és S. Sithamma közreműködésével.) In Hoppál Mihály, Szathmári Botond, Takács András (szerk.) Sámánok és kultúrák. Budapest (Gondolat), é. n. [2006], 361-399.
 • Arnold van Gennep és az Átmeneti rítusok. In Arnold van Gennep: Átmeneti rítusok. Budapest (L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézete), 2007. 7-35.
 • Brú (Vân Kiều) fono-foto-video-téka. http://www.etnologia.mta.hu/tudastar/vargyasproject (2008): 15,8 ív tanulmány, 571 digitális fotó, 105’ digitális hanganyag, 25’ digitális filmanyag
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Paroles de chamanes. Paroles d’esprits. Numéro coordonné par G. Vargyas. Cahiers de Littérature Orale No. 35. Paris, INALCO, 1994. 236 pp.
 • A magyar etnológia válogatott bibliográfiája / A Selected Bibliography of Hungarian Ethnology. (Bodrogi Tibor hagyatékának felhasználásával) Összeállította Kovács Z., Sárkány M. és Vargyas G. (Based upon T. Bodrogi’s unpublished notes) Compiled by Z. Kovács, M. Sárkány and G. Vargyas. Budapest (Ethnographical Institute of the Hungarian Academy of Sciences), 1991. 171p. (= Occasional Papers in Anthropology 3.)
 • A la recherche des Brou perdus, population montagnarde du Centre Indochinois. Les Cahiers de PENINSULE No. 5. Etudes Orientales, Olizane, 2000, 297 pp.
 • Vargyas G. (szerk.) [Borsos B. és Szarvas Zs. közösen]: Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére. I.-II. Budapest (L’Harmattan), 2004.
 • Dacolva az elkerülhetetlennel: Egy közép-vietnami hegyi törzs, a brúk kultúrája és vallása. Válogatott tanulmányok. Budapest (MTA NKI – L’Harmattan – PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék), 2008. 371p. (= Kultúrák keresztútján)
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • A Magyar Néprajzi Társaság tagja (1973-)
 • A Magyar Néprajzi Társaság titkára (1985-1988)
 • A Magyar Néprajzi Társaság Etnológiai Szakosztályának titkára, elnöke (1991-2007)
 • A Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja (1994-)
 • Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Néprajzi Bizottságának tagja (1994-1996, 1999-2002)
 • Az OTKA Néprajzi Bizottságának tagja (1993-1996, 2002-)
 • Az Európai Folklór Intézetért Egyesület Igazgató Tanácsának tagja
 • A Pacific Arts Association tagja
 • Az European Association for South-East Asian Studies (EUROSEAS) tagja
 • Az Association française pour la recherche sur l’Asie du Sud-Est (AFRASE) tagja
 • Az EuroViet tagja
 • Az International Society for Shamanic Research (ISSR) tagja
 • Az Occasional Papers in Anthropology sorozatszerkesztője (1986-)
 • A „Magyar Etnológia” sorozat társszerkesztője (1998-)
 • A Péninsule (Paris) „Comité Scientifique”-jének tagja (1999-)
 • az European Consortium of Asian Field Studies, Stiring Committee tagja,
 • az MTA képviselője
 • A Népi Kultúra – Népi Társadalom (utódja: Ethno-Lore) évkönyv szerkesztője (2000-)
 • A L’Harmattan Kiadó „Kultúrák keresztútján” sorozatának szerkesztője (2000-)
Kitüntetések.
 • A Magyar Néprajzi Társaság „Jankó János díja”, 1984
 • „Az év legjelentősebb szellemi alkotása” díj, Pécsi Tudományegyetem, 2000. (Az „A la recherche des Brou perdus” című munkáért)
 • A Dialëktus filmfesztivál (Uránia Nemzeti Filmszinház) „Uránia” díja, 2002.
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)