H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Pócs Éva - Rövid életrajz

Név Pócs Éva
Születési év 1936
Végzettség egyetemi diploma
Szakképzettség néprajz-magyar szak, etnográfus, muzeológus és magyar szakos középiskolai tanár (ELTE)
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék prof. emeritus
Tudományos fokozat CSc, Néprajz (folklór) kandidátusa: 1982 DSc, az MTA doktora: 1998
Oktatói tevékenység 1988-tól:
 • Magyar néphit,
 • Magyar népszokások,
 • Rítus, ünnep, népszokás,
 • Vallásetnológiai alapfogalmak Európában,
 • Rítus és ünnep Európában,
 • Archaikus vallási technikák,
 • Szakrális kommunikáció,
 • Boszorkányság, boszorkányüldözés Európában,
 • Európai hiedelemrendszerek,
 • Európai mitológiák és modern néphit,
 • Közép-Kelet-Európa népeinek hiedelemrendszerei,
 • Vallásos és mágikus műfajok (ráolvasás, ima, rítusének),
 • Népi vallás: katolikusok,
 • Népi vallás: protestánsok,
 • Kegyhely, csoda, látomás,
 • Terepmunka (vallás, néphit).
Előadások külföldi egyetemeken számos európai ország mintegy 20 városában
 • Berlin,
 • Stockholm,
 • Lund,
 • London,
 • York,
 • Edinburgh,
 • Helsinki,
 • Turku,
 • Tartu,
 • Belgrád,
 • Zágráb,
 • Bécs,
 • Ljubljana, stb.),
 • kurzus meghívott előadóként Kolozsváron
a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz - Kulturális Antropológia Doktori Program tagja
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím DSc
Munkaviszony kezdete 1959 a PTE-n 1991
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény Muzeológusként:
 • Néprajzi Múzeum: gyakornok 1959-1960
 • Damjanich János Múzeum, Szolnok: segédmuzeológus: 1960-, muzeológus 1962-1965
Kutatóként:
 • ELTE BTK Folklore Tanszék: aspirantúra 1965-68,
 • MTA Néprajzi Kutatóintézete: munkatárs: 1968-1982,
 • tudományos osztályvezető 1990-1996,
 • nyugdíjas részmunkaidős
 • tudományos osztályvezető 1997-2000,
 • nyugdíjas részmunkaidős főmunkatárs 2001.
 • Néphit Archivum létesítése
 • „Boszorkányság és boszorkányüldözés a kora újkori Magyarországon” kutatócsoport vezetése 1985-től,
 • „Magyar Néphit Enciklopédia” kutatás szervezése 1996-tól,
 • „Néphit, vallás és vallásos folklór Gyimesben” kutatás vezetése 2000-től
 • Szakmai és tudományközi konferenciák rendszeres szervezése néphit, vallás, mitológia, vallásantropológia témáiból
 • Több tanulmánykötet-sorozat szerkesztése (közöttük a Balassi Kiadó „Tanulmányok a transzcendensről” sorozata, a PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék „Studia Ethnologia Hungarica” és a „Fontes Ethnologiae Hungaricae” sorozatai, valamint „A magyarországi boszorkányság forrásai” sorozat (Balassi Kiadó)
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Natura és kultúra – halál vagy élet? Kettős lények és „emberré avatás”. In Pócs Éva (szerk.) Mikrokozmosz, makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest (Balassi), 2002. 165-220. (= Tanulmányok a transzcendensről 3.)
 • Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán. Válogatott tanulmányok I. Budapest (L’Harmattan), 2003, 297 p.
 • Megszállottságjelenségek, megszállottságrendszerek. Néhány közép-kelet-európai példa. Népi kultúra– népi társadalom, XXI. Budapest (MTA NKI), 2003. 211-271.
 • Néhány új szempont a regölés és a regösének kutatásához. In Andrásfalvy Bertalan – Domokos Mária – Nagy Ilona (szerk.) Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Vol. 3. Budapest (L’Harmattan), 2004. Vol. II. 285-333.
 • Curse, Maleficium, Divination: Witchcraft on the Borderline of Religion and Magic. In Willem de Blécourt – Owen Davies (eds.) Beyond the Witch Trials 2. Popular Magic in Modern Europe. Manchester (University Press), 2004. 174-190.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Magyar ráolvasások, 1-2. (Vál., összeáll., jegyz., mutató és előszó) Budapest (MTA Könyvtára), 1985-1986.
 • Néphit. In Dömötör Tekla (Főszerk). Népszokás, néphit, népi vallásosság. Budapest (Akadémiai), 1990. 527-692. (Magyar Néprajz VII., Folklór 3.)
 • Fairies and witches at the boundary of South-Eastern and Central Europe. (= FF Communications 243.) Helsinki, 1989.
 • Between the Living and the Dead. A Perspective on Witches and Seers in the Early Modern Age. Budapest (Central European University Press), 1999.
 • Tanulmányok a transzcendensről (Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben) sorozat, I-VI. kötetek szerkesztése, Budapest (Balassi), 1998-2008.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja
 • TMB Néprajzi Szakbizottság tagja (megszűnt)
 • MTA Néprajzi Bizottság tagja
 • Magyar Néprajzi Társaság, Folklór Szakosztály elnöke (megszűnt)
 • SIEF tagja
 • ISFNR tagja
 • ISFNR Committee on Charms, Charmers and Charming alapító tagja
 • Folklore Fellows tagja
 • Studies in Folk Culture (Tartu) és La Grande Oreille, Arts du récit (Paris) szerkesztőbizottságának tagja
 • A kandidátusi, majd PhD és akadémiai doktori minősítésekben rendszeres részvétel, mintegy 25 disszertáció opponense
 • Nemzetközi konferenciákon rendszeres részvétel
Nemzetközi konferenciák szervezése:
 • Witch Beliefs and Witch-hunting in Central and Ea stern Europe, Budapest, 1988,
 • Demons, Spirits and Witches, Budapest,1999,
 • Charms, Charmers and Charming, Pécs, 2006,
Szakmai kitüntetések és díjak:
 • Jankó János díj (Magyar Néprajzi Társaság) 1972
 • Pro Scientia díj és emlékérem (Oktatási Minisztérium) 1995
 • Györffy István emlékérem (Magyar Néprajzi Társaság) 1995
 • Ortutay Gyula emlékérem (Magyar Néprajzi Társaság) 2002
 • Szűcs Jenő díj (Soros alapítvány) 1998
 • „Az év kiemelkedő szellemi alkotása”-díj (PTE) , 2000, 2003
 • Herder díj 2004
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)