H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Nagy Ilona - Rövid életrajz

Név Nagy Ilona
Születési év 1944
Végzettség egyetemi diploma
Szakképzettség Okleveles középiskolai tanár, etnográfus (ELTE BTK, néprajz - latin szak)
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, habilitált egyetemi docens
Tudományos fokozat PhD, irodalomelmélet
Apokrif evangéliumok, népkönyve k, folklór.
Oktatói tevékenység
 • 18 év oktatásban eltöltött idő.
 • Bevezetés a folklorisztikába I-II.
 • A folklorisztika módszerei.
 • Magyar népköltészet I.: Népmese.
 • II. Monda és egyéb rövid prózai műfajok.
 • Biblikus néphagyomány: apokrifek és a folklór.
 • a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program tagja
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím dr. habil. (2008)
Munkaviszony kezdete MTA 1968 PTE 1991
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • 1968-2008 tudományos kutatómunka az MTA intézetében,
 • a PTE egyetemi docense 2001-től,
 • Publikációk, hazai és nemzetközi tudományos konferenciák szervezése, ill. ezeken előadások, elnökségek.
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Lammel, Annamária – Nagy, Ilona: La bible paysanne. Traduit du hongrois par Joëlle Dufeuilly. Paris (Bayard), 2006. 472p.
 • The Roasted Cock Crows: Apocryphal Writings (Act of Peter, the Ethiopical Book of the Cock, Coptic Fragments, the Gospel of Nicodemus) and Folklore Texts. Folklore. Elektronic Journal,36. 2007. 7-40. http://haldjas.folklore.ee/folklore/vol36/nagy.pdf
 • A magyar mondakutatás fehér foltja: modern mondák. In Vargyas Gábor (szerk.): Ethno-Lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézete évkönyve. Budapest (Akadémiai), 2007.
 • A sült kakas kukorékol. Az apokrif irodalomtól a folklórig. In Pócs Éva (szerk.) Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest (Balassi), 2007. 494-533. (= Tanulmányok a transzcendensről V. Szerk. Pócs Éva.)
 • The Earth-Diver Myth (Mot. 812) and the Apocryphal Legend of the Tiberian Sea. In Barna, Gábor (ed.) Religion, Tradition, Culture. Budapest (Akadémiai), 2007. 55-100. (= Szegedi vallási néprajzi könyvtár, Bibliotheca religionis popularis Szegediensis 18. Red. Gábor Barna.) Reprinted from Acta Ethnographica Hungarica, vol. 51. (2006) 3-4.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Eredetmagyarázó monda. 102-132. és Hiedelemmonda. 138-147. In Magyar néprajz nyolc kötetben. Vol. V. Népköltészet. Főszerk.: Vargyas Lajos. Szerk.: Istvánovits Márton. Budapest (Akadémiai), 1988.
 • Lammel Annamária – Nagy Ilona: Parasztbiblia. Magyar népi biblikus elbeszélések. A bevezetőt Erdélyi Zsuzsanna, az utószót Lammel Annamária és Nagy Ilona írta. Ilusztrálta Somogyi Győző. Budapest (Gondolat), 1985. 613p. Német fordítása: Die ungarische Bauernbibel. Wovolkstümliches und Märchenhaftes auf die Bibel trifft. Berlin (Kulturverlag Kadmos), 2000. 260 p. (zus. mit Annamária Lammel).
 • Apokrif evangéliumok, népkönyvek, folklór. Budapest (L’Harmattan), 2001. 160p. (= Szóhagyomány. Szerk. Nagy Ilona)
 • Adam and Eve: Myths of the Creation of Eros. In Eros in Folklore. Ed. by Mihály Hoppál and Eszter Csonka-Takács. Budapest (Akadémiai Kiadó – European Folklore Institute), 2002. 72-100.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • MTA Néprajzi Bizottsága: 1986-1990
 • Magyar Néprajzi Társaság
 • Ókortudományi Társaság
 • Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság
 • International Society for Folk Narrative Research (európai alelnök 1989-1999)
 • World Congress of Jewish Studies
 • Folklore Fellows (beválasztással kiérdemelt tagság)
 • Europäische Märchengesellschaft
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)