H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Kuti Klára - Rövid életrajz

Név Kuti Klára
Születési év 1969
Végzettség egyetemi diploma
Szakképzettség Etnográfus (ELTE)
német szakos középiskolai tanár (ELTE)
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tsz. egyetemi adjunktus
Tudományos fokozat PhD néprajz és kulturális antropológia
Táplálkozás és háztartásvezetés Bornemisza Anna XVII. századi udvarában. Történeti néprajzi forrásszöveg számítógépes feldolgozása, az elemzés módszertana és lehetőségei.
Oktatói tevékenység
 • Bevezetés a néprajztudományba,
 • Európai etnológia: tudománytörténet (oktatás magyar és német nyelven),
 • A parasztság képének változása az európai művelődéstörténetben,
 • Módszerek a táplálkozáskutatásban,
 • Nemzeti identitáskonstrukciók és a néprajztudomány szerepvállalása,
 • Globalizáció és fogyasztás a jelenkori életmódban és tárgykultúrában?
 • 2005/2006 tavaszi félév: meghívott előadó az Universität Wien, Institut für Europäische Ethnologie tanszékén, előadás és szeminárium (30 óra): Elemente der nationalen und ethnischen Identitätskonstruktion (Beispiel Ungarn)
 • a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz - Kulturális Antropológia Doktori Program tagja
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak 2003-2006 OTKA PosztDoktori Ösztöndíj (D45928)
Munkaviszony kezdete 1996 PTE-n 2002
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • 1995 Museumsdorf Cloppenburg (Németország) 3 hónap (Soros Alapítvány)
 • 1997 Westfälische-Wilhelms-Universität, Institut für Volkskunde / Europäische Ethnologie, Münster (Németország) 3 hónap (MÖB Eötvös Ösztöndíj)
 • 1998 Universität Wien, Institut für Volkskunde / Ethnologia Europaea, (TEMPUS Mobility Joint European Project, European Ethnology)
 • 1996-2001 MTA Néprajzi Kutatóintézet tudományos segédmunkatárs (MTA – R. Sasakawa YLFF Alapítvány tudományos ösztöndíja, MTA Ifjúsági Ösztöndíja)
 • 2002-2005 PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tsz. tud. sm.
 • 2005-2006 PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tsz. tud. mt.
 • 2003-2006 OTKA PosztDoktori Ösztöndíj (D 45928)
 • 2006- PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tsz. egy. adj.
 • 2008-tól Tanszékvezető helyettes
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Central Europe. In Salomon Katz – William Woys Weawer (eds.) Encyclopedia of Food and Culture, New York (Charles Scribner’s Sons), 2002.
 • Sunday is Fast day: Fasting in protestant Transylvania in the 17 th Century. In Patricia Lysaght (ed.) Food and Celebration. From Fasting to Feasting. Ljubljana, 2002. 77-83.
 • Historicity in Hungarian Anthropology. In Hann, Chris – Sárkány, Mihály – Skalník Peter (eds.) Studying Peoples in the People’s Democracies. Socialist Era Anthropology in East-Central Europe.Münster (Lit Verl.), 2005. (= Halle Studies in the Anthropology of Eurasia, 8.) 273-285p.
 • What did Spice Merchants Bring to Hungary? In Patricia Lysaght – Nives Rittig-Beljak (eds.) Mediterranean Food. Concepts and Trends. Proceeding of the 15th Interna tional Ethnological Food Conference, Dubrovnik, 27 September – 3 October, 2004. Zagreb (Biblioteka Nova Etnografija), 2006. 311-319p.
 • Zwei Blicke auf einen Paradigmenwechsel. Bemerkungen aus Anlass des Symposions über Eugenie Goldstern. Österreichische Zeitschr ift für Volkskunde, Band LIX/108. Wien, 2005. 299-309p.
 • Healthy Diet: Fashion and Construction.16th International Ethnological Food Conference, Innsbruck – Merano, 25 September – 2 October, 2006. (in print)
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Morzsák. Tanulmányok Kisbán Eszter tiszteletére. Szerk.: Kuti Klára, Budapest, 1997. (MTA NKI), 245p.
 • Not, Hunger, Fasten. Sozialgeschichtliche Aspekte des Hungerns. (59-72.) / Inség, koplalás, böjt. Az éhezés társadalmi aspektusai. (57-83.) In Kuti Klára – Rásky Béla (szerk.) Konvergenzen und Divergenzen... / Azonosságok és Különbségek. Mai néprajzi kutatások Ausztriában és Magyarországon. Budapest, 2000.
 • Central Europe. In Salomon Katz – William Woys Weawer (eds.) Encyclopedia of Food and Culture, New York (Charles Scribner’s Sons), 2002.
 • Historicity in Hungarian Anthropology. In Hann, Chris – Sárkány, Mihály – Skalník, Peter (eds.) Studying Peoples in the People’s Democracies. Socialist Era Anthropology in East-Central Europe. Münster (Lit Verl.), 2005. (= Halle Studies in the Anthropology of Eurasia, 8.) 273-285p.
 • Párhuzamos (tudomány)történetek. Tabula, 2005: 8. (2) 355-364 p.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • 1996-tól a Magyar Néprajzi Társaság tagja,
 • 2006-tól az Anyagi Kultúra Szakosztály titkára
 • 2000 óta International Commission for Ethnological Food Research nemzetközi táplálkozáskutató csoport tagja
 • 2002 óta Institut Européen d’Histoire de l’Alimentation nemzetközi kutatóműhely és kutatóhálózat tagja
 • 2003 óta az MTA köztestületi tagja
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)