H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Hesz Ágnes - Rövid életrajz

Név Hesz Ágnes
Születési év 1975
Végzettség egyetemi diploma
Szakképzettség Etnográfus (PTE)
angol szakos bölcsész (PTE)
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, egyetemi tanársegéd
Tudományos fokozat PhD.
Élők, holtak és adósságok. A halottak a hidegségi társadalomban.
Oktatói tevékenység
 • Halál antropológiája,
 • Rítus és népszokás,
 • Gyimes etnográfiája,
 • Forrás és intézményismeret,
 • Közgyűjteményi és könyvtári ismeretek,
 • Tudományos írás,
 • Bevezetés a néprajzba történészeknek,
 • Bevezetés a folklorisztikába,
 • Angol szakszövegolvasás,
 • Antropológiai szövegek és problémák 2006-tól
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak 2007/2008 OM Deák Ferenc Ösztöndíj (0026/2007)
Munkaviszony kezdete 2006
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • 1997-2002 Részvétel a Magyar Néphit Enciklopédiája és a Magyar Néphitszótár munkálataiban – Prof. Dr. Pócs Éva vezetésével
 • 2002 Terepmunka (1 hónap) Cserénfán. Téma: Közösség és közösségi rítusok.
 • 2002- Élők és holtak kapcsolatának szociálantropológiai vizsgálata egy faluközösségben (Gyimesközéplok, Románia). Témavezető: Prof. Dr. Pócs Éva
Ösztöndíjak:
 • 2004 okt 1. – 2005. jún. 30. Herder-ösztöndíj, Bécs
 • 2005 okt 1. – 2006. febr. 28. Collegium Budapest – Junior Fellow Scholarship
 • 2007-2008 Deák Ferenc ösztöndíj
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Kapcsolatok a halottakkal. In Pócs Éva (szerk.) Két csíki falu néphite a századvégen. Budapest (Európai Folklór Intézet – Osiris), 2001. 217-242.
 • „Ezen a napon csak magunkat ünnepeljük” – falunap a Somogy megyei Cserénfán. In Pócs Éva (szerk.) Rítus és ünnep az ezredfordulón. Budapest (L’Harmattan – Marcali Városi Helytörténeti Múzeum), 2004. 57-71. (= Studia Ethnologica Hungarica VI.)
 • Álom halottakkal, mint élők és holtak közti kommunikáció. Ethnographia 116. (3) 2005. 349-363.
 • A változás tagadása. Halotti rítusok és társadalom Gyimesben. In Pócs Éva (szerk.) Maszk, átváltozás, beavatás. Vallási fogalmak interdiszciplináris megközelítésben. Budapest (Balassi), 2007. 306-320.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Festival and local identity in a Hungarian village. In Roth, Klaus (Hg.) Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. Berlin (LiT-Verlag), 2008. 253-262.
 • The making of a bewitchment narrative. Folklore. Electronic Journal of Folklore.Vol. 37. 19-34p. 2007. http://www.folklore.ee/Folklore/vol37/hesz.pdf
 • Néphit vagy helyi vallás: lélek- és túlvilágképzetek Hidegségen. In Pócs Éva (szerk.) „Vannak csodák, csak észre kell venni”. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben. Budapest (Harmattan). 2008. 15-78.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • Magyar Néprajzi Társaság tagja
 • SIAS Summer Institute: The Vision Thing workshop résztvevője
 • 2008 óta a SIEF tagja
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)