H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Flórián Mária - Rövid életrajz

Név Flórián Mária
Születési év 1940
Végzettség egyetemi diploma
Szakképzettség etnográfus és magyar szakos tanár
Jelenlegi munkahely, munkakör MTA Néprajzi Kutatóintézet
nyugdíjas, szerződéses alkalmazásban
Tudományos fokozat DSc, CSc (néprajztudomány)
Oktatói tevékenység
 • néprajz: textilipari kézműves mesterségek, a magyar paraszti öltözködéskultúra története
 • az ELTE Néprajztudományi Doktori iskola előadó, PhD témavezető
 • PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz - Kulturális Antropológia Doktori Program PhD témavezető
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím DSc
Munkaviszony kezdete 1963
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • 1963-1968 Palóc Múzeum, Balassagyarmat, muzeológus
 • 1969-1974 Néprajzi Múzeum, muzeológus
 • 1975-1977 Szabadtéri Néprajzi Múzeum, muzeológus
 • 1978 KSH Fővárosi Hivatala
 • 1979-1982 HISZÖV-NIT, főelőadó
 • 1982-1986 Szabadtéri Néprajzi Múzeum, muzeológus
 • 1987- MTA Néprajzi Kutatóintézet, tud. főmunkatárs
 • 2000- MTA Néprajzi Kutatóintézet, ny. tud. főmunkatárs
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Fur Cloaks in Hungarian Garments: Continuities between the 16-20th Century. Touching Things. Etnhnological Aspects of Modern Material Culture. Studia Fennica Ethnologica, pp. 39-49. 2008.
 • A színek bevonulása és szerepe a paraszti ruhatárakban., Néprajzi Értesítő LXXXIX., pp. 55-74. 2007.
 • Változások a köznép öltözködésében a 18. században. Ethno-Lore MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXIII. 379-394., pp. 379-394. 2006.
 • „Malokerešská gúňa”, In: Národopis slovákov v Maďarsku. Magyarországi szlovákok néprajza 19. 93-124. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp. 93-124. 2004.
 • „Kékbeli” közrendűek. In: Andrásfalvy Bertalan – Domokos Mária – Nagy Ilona) (szerk.): Az idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. 63-81. L’Harmattan, Budapest, pp. 63-81. 2004.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Az Mester Emberek Míveinek árazása... forráskiadvány-sorozat 5 kötete. Budapest, 1995-2005 között
 • Magyar parasztviseletek. Planétás kiadó, Budapest, 2001. 343 p.
 • Parasztviselet. In: Kapros Márta (szerk.): Nógrád megye népművészete. pp. 112-184. Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Balassagyarmat, 2000.
 • Verbürgerlichung der nichtadeligen Männerbekleidung in Ungarn. Die Weste., In: Kodolányi ifj. János (ed): Etchnic Communities, Ethnic Studies – Ethnic Costumes Today. pp. 117-126. Hungarian Ethnographical Society, Budapest, 1999.
 • Öltözködés. In: Füzes Endre, Kisbán Eszter (szerk.): Magyar Néprajz IV. Életmód. pp. 585-767. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • Magyar Néprajzi Társaság rendes, választmányi, ill. tiszteleti tagja
 • MTA Néprajzi Bizottság tagja
 • Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Szakkollégiumának tagja, majd elnöke
 • OTKA néprajzi zsürijének tagja
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)