H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Farkas Judit - Rövid életrajz

Név Farkas Judit
Születési év 1970
Végzettség egyetemi diploma
Szakképzettség Etnográfus, (PTE)
Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE)
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, egyetemi adjunktus
Tudományos fokozat PhD, Néprajz
„Ardzsuna dilemmája” Reszocializáció és legitimáció egy magyar krisna-hitű közösségben
Oktatói tevékenység
 • Bevezetés a kulturális antropológiába.
 • A kulturális antropológia tudománytörténete.
 • Antropológiai olvasószeminárium.
 • Bevezetés a társadalomnéprajzba.
 • Kulturális antropológiai kutatások Indiában.
 • Új vallási mozgalmak.
 • Alternatív társadalmi mozgalmak.
 • Forrás- és intézményismeret.
 • Ökofalvak néprajz-antropológiai vizsgálata Magyarországon
Oktatásban töltött idő:
 • 2008-tól egyetemi adjunktus: PTE BTK NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
 • 2005-től egyetemi tanársegéd: PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
 • 2003-2004 tudományos segédmunkatárs: PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.
 • 2003-tól doktori referens, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok Doktori Program
 • 2003-tól óraadó oktató: PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
 • 2003-tól óraadó oktató: PTE BTK Szociológia Tanszék, a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program tagja
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím
Munkaviszony kezdete 2005
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény Tudományos kutatómunka:
 • 2007-2011: vezető kutató, Ökofalvak néprajzi-antropológiai vizsgálata Magyarországon c. OTKA kutatás
 • 2003-2006: kutató, A magyar táplálkozáskultúra Európában. Néprajzi vizsgálatok (Három generáció, 1920-2005) c. OTKA kutatási project, vezeti Dr. Kisbán Eszter.)
 • 2003-2004: kutató és project menedzser, A Kárpát-medence felszínének változása a földhasználat és életmód változásainak következtében. (Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében.) c. OTKA kutatási project, vezeti Dr. Andrásfalvy Bertalan.)
 • 2002/2003: A European Institute of Food History (Franciaország, Tours) kutatói ösztöndíja támogatásával végzett kutatások: a hinduizmus hatása a magyarországi vegetáriánus életmódra és mozgalmakra, vegetarianizmus és karitatív szerepvállalás Magyarországon. Vezeti: Dr. Vargyas Gábor egyetemi docens, fogadóintézmény: Department of Ethnology, Paris X.-Nanterre.
Kiállítások:
 • 2007. június 1. – 2007. szeptember 1. „Templom a múzeumban, kiállítás a templomban.” Hétköznapok és ünnepek a magyarországi Krisna-hívők életében. Baranya Megyei Múzeumok Néprajzi Osztálya, Pécs. (Önálló kiállítás),
 • 2007. március 3. – 2007. május 31. „Templom a múzeumban, kiállítás a templomban.” Hétköznapok és ünnepek a magyarországi Krisna-hívők életében. Városi Múzeum, Nagyatád. (Önálló kiállítás)
 • 2007. február 22. – március 10. „Svédország magyar szemmel: beszámoló egy tanulmányútról.” PTE BTK Aula, Pécs. („A magyar néprajztól az európai etnológiáig, kulturális és szociálantropológiáig” című Marie Curie európai uniós projekt keretében, a PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék hallgatóival közösen)
Ösztöndíjak:
 • 1998/99 tanév: Köztársasági ösztöndíj
 • 2002: The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Program kutatói ösztöndíja
 • 2002 október-december: Erasmus ösztöndíj, Párizs X, Nanterre
 • 2002/2003: European Institute of Food History (Franciaország, Tours) kutatói ösztöndíja
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • „Ardzsuna dilemmája.” Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben. Budapest (L’Harmattan), 2009.
 • „Krisna egyik kertje” Hit-orientált életmód és környezet-átalakítás Somogyvámoson. In Andrásfalvy Bertalan (szerk.) Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében. Budapest (L’Harmattan), 2009. (Megjelenés alatt.)
 • „Létra, ami összeköti az Eget és a Földet.” Elbeszélő gyermekirodalom a magyar Hare Krisna mozgalomban. In Ekler Andrea – Mikos Éva – Vargyas Gábor (szerk.) Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Budapest (L’Harmattan – PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék), 2006. 148-166. (= Studia Ethnologica Hungarica VIII.
 • The Role of the offered food in the life of the Hungarian Krishna-believers. Food a nd History, 2004, Vol. 2., n. 1, 283-301.
 • Kulturális antropológia és oktatás. In Gocsál Ákos (szerk.) Pedagógia és identitás. Pécs (Children’s Identity and Citizenship in Europe), 2002. 61-66.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • „Eating our ways back to God.” Sacral nutrition and acculturation in the Krishna conscious lifestyle. The Anthropology of East Europe Review: Central Europe, Eastern Europeand Eurasia. Special Issue: Food and Foodways in Post-Socialist Eurasia. Chicago (DePaul University), 2003. Vol. 2, Number 1. Spring, 49-63.
 • „Az Úr lótuszlábáról lemosott por.” A rítus szerepe a vallási konverzióban. In Pócs Éva (szerk.) Rítus és ünnep az ezredfordulón. Budapest (L’Harmattan – PTE Néprajz -Kulturális Antropológia Tanszék), 2004. 269-288. (= Studia Ethnologica Hungarica VI.)
 • Az istennek felajánlott étel kettős szerepe a magyar Krisna-hívők életében. In Borsos Balázs – Szarvas Zsuzsa – Vargyas Gábor (szerk.) Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére. Vol. I-II. Budapest (L’Harmattan), 2004, 129-148.
 • „Minden lépés tánc, minden szó egy ének.” A mindennapi élet valósága a Krisnatudatban. In Pócs Éva (szerk.) Múlt és jelen. Budapest (L’Harmattan – PTE Néprajz -Kulturális Antropológia Tanszék), 2004. 151-185. (= Studia Ethnologica Hungarica V.)
 • „Templom a panellakásban.” Ember, otthon és világmindenség a Krisna-tudatban. In Pócs Éva (szerk.) Mikrokozmosz – makrokozmosz. Budapest (Balassi Kiadó), 2002. 257-275.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • 2006-tól PAB Néprajzi Albizottság tagja
 • 2006-tól Magyar Néprajzi Társaság tagja
 • 2007-től MTA Köztestületi tag
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)