H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Andrásfalvy Bertalan - Rövid életrajz

Név Andrásfalvy Bertalan 
Születési év 1931
Végzettség egyetemi diploma
Szakképzettség néprajz-muzeológus 1955 (ELTE)
kertész üzemmérnök 1965 (Kertészeti Egyetem)
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tsz.
professor emeritus,
Tudományos fokozat DSc, néprajz
Oktatói tevékenység
 • Általános néprajz, gazdálkodás, életmód, népcsoportok története, együttélése,  népköltészet, néptánc, népművészet
 • Óraadóként  az 1970­es  évektől, főállásban  1989­től
 • a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program tagja
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím DSc
Munkaviszony kezdete főállásban a PTE-n: 1989
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • 1955 múzeumi gyakornok, Néprajzi Múzeum
 • 1960 muzeológus, Szekszárd
 • 1976 tudományos munkatárs, MTA Dunántúli Tudományos Intézet
 • 1985 múzeumi oszt. vezető, Pécs
 • 1989 osztályvezető, MTA Néprajzi Intézet
 • 1989 docens, Pécsi Tudományegyetem BTK
 • 1990-1994 parlamenti képviselő, művelődési miniszter
 • 1994 egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem BTK Néprajz Tanszék
 • 2001 professor emeritus
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • A népi gazdálkodás táj- és földfelszín alakító tevékenységének nyomairól. In Visy Zsolt. (Szerk.) A régészeti műemlékek kutatása és gondozása. Mandulavirágzási Tudományos Napok, Pécs, (PTE BTK), 2003.
 • Hagyomány és környezet. Az elkülönözés és arányosítás következményei. In Andrásfalvy Bertalan – Domokos Mária – Nagy Ilona (szerk.). Az Idő rostáján. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára.Vol. 3. Budapest (L’Harmattan), 2004. Vol. III. 117-139.
 • A Duna-mente népének ártéri gazdálkodása. Ártéri gazdálkodás Tolna és Baranya megyében az ármentesítési munkák befejezése előtt. H. n. (Ekvilibrium), 2007.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Formen des albanischen Weinbaues. Acta Ethnographia, 293-373 p. Budapest, 1962.
 • Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében. Tanulmányok Tolna megye Történetéből. VII. k. Tolna Megyei Levéltár. Szekszárd. 1975.
 • Mit jelenthet a néphagyomány a jövő műveltségében. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. Pécs 1984.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • A Magyar Néprajzi Társaság főtitkára, alelnöke, elnöke 1970-1996.
 • A Finn Irodalmi Társaság tagja
 • Svéd Erixon-díj (1980)
 • Pro Renovanda Coltura Hungariae: Pázmány Péter-díj (2007)
 • Prima Primissima Alapítvány Prima-díja (2007)
 • a Magyar Kultúra Lovagja (2009)
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)