H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Disszertációk

PEA archívum .handle
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Száva Borbála
MTMT ID 10025504
Témavezető Dr. Vargyas Gábor
Védés éve/helye: 2019. április 24. szerda, 13.00 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 316.
Cím Clothes Carved into Stone. An Analysis of the Figural Representations of a 10th - century Shaivist Sanctuary, Banteay Srei

PEA archívum .handle
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Bálizs Beáta
MTMT ID 10040408
Témavezető Dr. Vargyas Gábor
Védés éve/helye: 2019. március 20. 13.00 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 316.
Cím „Veres vagiok, piros vagiok”. A piros-vörös színnévkettős a magyar nyelvben és kultúrában
PEA archívum .handle
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Gatti Beáta
MTMT ID 10021287
Témavezető Mohay Tamás
Védés éve/helye: 2018. december 6. 14.00 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 316.
Cím Emlékezet, örökség, identitás: bukovinai székelyek néprajzi, kulturális antropológiai vizsgálata

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Balatonyi Judit
Témavezető Dr. Pócs Éva
Védés éve / Helye: 2016. május 27. 13h — Pécs, Rókus u. 2. Ró 316. terem
Cím Közös kultúra és különböző identitások? A gyimesi (magyar, román) lakodalmi kultúra vizsgálata

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Sárközi Ildikó Gyöngyvér
Témavezető Dr. Vargyas Gábor
Védés éve / Helye: 2016. január 19. 13.00 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M 316. terem
Cím A mártírium homályából. Sibe ősök és hősök a nemzetépítés oltárán

Tézis NINCS
Disszertáció PEA
Szerző Sebestény Anikó
Témavezető Dr. Vargyas Gábor
Védés éve / Helye: 2015. november 16. 14. óra. / Université Paris Ouest Nanterre – La Défense
Cím Les offrandes domestiques comme point d’ancrage de la cohérence cérémonielle à Bali (Indonésie) [A házi áldozatok Balin, mint a bali szertartások koherenciájának fogódzó pontjai]

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Szántó Diána
Témavezető Dr. Viga Gyula
Védés éve / Helye: 2015. június 8.14.00 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M 316. terem
Cím Where parallel worlds meet: civil society and civic agency. Politicising polio in Sierra Leone

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Mándi Nikoletta
Témavezető Dr. Nagy Zoltán
Védés éve / Helye: 2013. szeptember 2. 12.00 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. 316. terem
Cím Lokális drámák - univerzális nyelv. Terápiás közösségben felépülő szenvedélybetegek életút narratíváinak visszatérő motívumai

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Madácsy József
Témavezető Dr. Nagy Zoltán
Védés éve / Helye: 2013. május 6. 12.00 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. 316. terem
Cím „A mélypont ünnepélye” Az Anonim Alkoholisták Közössége Magyarországon

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Rudasné Bajcsay Márta
Témavezető Dr. habil. Nagy Ilona PhD
Védés éve / Helye: 2012. december 7. 12 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 316-os terem
Cím „Folyosóról-folyosóra”, a variánsok útvesztői között. Egy dallamtípus Fehér László-balladái

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Minorics Tünde
Témavezető Prof. Dr. Pócs Éva
Védés éve / Helye: 2012. szeptember 7. 12.00 óra —7624 Pécs, Rókus u. 2. M. ép. 204-es terem
Cím „Ehhez mérem az egész évet.” A mohács busók szokásvilága

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Szendrei Eszter
Témavezető Dr. Vargyas Gábor
Védés éve: 2012. május 9. 11.30 — PTE BTK 7624 Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím Törésvonalak. A rendszerváltás hatása Túrkeve társadalmára

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Iancu Laura
Témavezető Dr. Pócs Éva
Védés éve: 2012. február 17. 12.00
Cím Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban.Néprajzi vizsgálat

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kisdi Barbara
Témavezető Dr. Vargyas Gábor CSc.
Védés éve: 2011. szeptember 10. 11 óra - PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, 7624 Pécs, Rókus u. 2. Ro 316. terem
Cím Háborítatlanul. A modern otthonszülés értelmezése
Minősítés

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Hesz Ágnes
Témavezető Dr. Pócs Éva
Védés éve: 2009. január 29.
Cím „Élők, holtak és adósságok” A halottak a hidegségi társadalomban
Minősítés 96%

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Mikos Éva
Témavezető Dr. Nagy Ilona
Védés éve: 2008. február 8.
Cím „Hármat üt Árpád vezér rettentő pajzsára” A magyar honfoglalás szöveghagyományának megkonstruálása és popularizálása a XVIII-XIX. században
Minősítés 100%

Tézis .pdf
Disszertáció
Szerző Farkas Judit
Témavezető Dr. Vargyas Gábor
Védés éve: 2006. május 2.
Cím „Arzsúna dilemmája.” Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben
Minősítés 100%, summa cum laude

Tézis .pdf
Disszertáció
Szerző Viga Gyula
Témavezető Dr. Andrásfalvy Bertalan
Védés éve: 2004. november 18.
Cím A változó és a változatlan (A hagyományos gazdálkodás, a paraszti társadalom és a kultúra változásának főbb vonásai a Bodrogközben a 19-20. században)
Minősítés 100%, summa cum laude

Tézis .pdf
Disszertáció
Szerző Nagy Zoltán
Témavezető Dr. Vargyas Gábor
Védés éve: 2004. november 4.
Cím „Az őseink még hittek az ördögökben” Egy Vaszjugan folyó menti hanti falu szent helyei
Minősítés 100%, summa cum laude

Habilitációk

Disszertáció
Szerző Nagy Ilona
Védés éve: 2008. december 10.
Minősítés 100%

Disszertáció
Szerző Vargyas Gábor
Védés éve: 2008. december 4.
Minősítés 100%

Disszertáció
Szerző Bíró Mária
Védés éve: 2008. április 23.
Minősítés 100%

Disszertáció
Szerző Tóth István
Védés éve: 2006. március 22.
Minősítés 100%