H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem

Tudományterület: Bölcsészettudományok

Tudományág: Néprajz és kulturális antropológia

A szak megnevezése: Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program

Munkanyelv: magyar

A képzésért felelős tanszék: PTE Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

A képzésért felelős oktató: Dr. Vargyas Gábor

A képzés célja: A hasonló gyökerekre visszamenő és párhuzamos történeti pályát befutó rokontudományok, a(z európai) néprajz és a szociokulturális antropológia egymást kölcsönösen megtermékenyítő szemléletmódját ötvözve a kutatás legújabb kérdéseibe, módszereibe és tematikájába bevezetést nyújtani. A program oktatási és kutatási szerkezetének egyik vonalát a mindennapi kultúra, az életmód és mentalitás, a folklorisztika kérdései teszik ki: európai és magyar témák a kora újkortól a jelenkorig, egyetemes kitekintéssel. A program másik vonalát Európán kívüli fejlődő térségre vonatkozó kutatási témákat jelentik, különös hangsúllyal az eurázsiai geopolitikai térségre és a globalizálódó világra.

Szakmai célok: A hasonló gyökerekre visszamenő és párhuzamos történeti pályát befutó rokontudományok, a(z európai) néprajz és a szociokulturális antropológia egymást kölcsönösen megtermékenyítő szemléletmódját ötvözve a kutatás legújabb kérdéseibe, módszereibe és tematikájába bevezetést nyújtani.

Szakmai leírás: A program oktatási és kutatási szerkezetének egyik vonalát a mindennapi kultúra, az életmód és mentalitás, a folklorisztika kérdései teszik ki: európai és magyar témák a kora újkortól a jelenkorig, egyetemes kitekintéssel. A program másik vonalát Európán kívüli fejlődő térségre vonatkozó kutatási témákat jelentik, különös hangsúllyal az eurázsiai geopolitikai térségre és a globalizálódó világra.

Kutatási témák/témafelelősök

 • Gazdaság, termelés, piac, életmód / Andrásfalvy Bertalan, Kisbán Eszter, Máté Gábor, Viga Gyula
 • Település és építkezés kutatás / Máté Gábor, Viga Gyula
 • Népcsoportok története, együttélése, migráció / Andrásfalvy Bertalan, Máté Gábor, Viga Gyula
 • Történeti néprajz. Táj és ember kapcsolata / Andrásfalvy Bertalan, Máté Gábor, Viga Gyula
 • Táplálkozáskultúra / Farkas Judit, Kisbán Eszter
 • Népköltészet, néptánc, népművészet / Andrásfalvy Bertalan
 • Folklorisztika, szövegfolklór, emlékezetkultúra / Balatonyi Judit, Nagy Ilona
 • Néphit, népi vallásosság, népszokás / Balatonyi Judit, Hesz Ágnes, Pócs Éva
 • Közép- és délkelet-európai összehasonlító hiedelemkutatás, európai mitológiák, európai vallásetnológia, boszorkányság, halottkultusz, samanizmus / Pócs Éva
 • Alternatív életmód- és társadalmi mozgalmak, alternatív vallásosság / Farkas Judit
 • Kulturális antropológia, szociálantropológia / Farkas Judit, Hesz Ágnes, Nagy Zoltán, Vargyas Gábor
 • Vallásantropológia / Farkas Judit, Hesz Ágnes, Nagy Zoltán, Vargyas Gábor
 • Szibéria népeinek kultúrája, posztszovjet modernizáció Szibériában, hantik kultúrája / Nagy Zoltán
 • Délkelet-Ázsia és Óceánia néprajza, művészet- és anyagi kultúra, kulturális változás / Vargyas Gábor
 • Európai etnológia, tudománytörténet / Kisbán Eszter
 • Magyarországi nemzeti-etnikai kisebbségek / Andrásfalvy Bertalan, Balatonyi Judit, Máté Gábor, Tóth Ágnes

Elérhetőségek

Tudományos titkár: Dr. Hesz Ágnes PhD adjunktus (hesz.agnes@pte.hu)