H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem

Tudományterület: Bölcsészettudományok

Tudományág: Néprajz és kulturális antropológia

A szak megnevezése: Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program

Munkanyelv: magyar

A képzésért felelős tanszék: PTE Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

A képzésért felelős oktató: Dr. Vargyas Gábor

A képzés célja: A tematikájukban, módszerükben egymáshoz közelítő, egyúttal időben, társadalmi tekintetben, a helyi, regionális és nagy területek összefüggéseiben egyaránt nyitó néprajztudományok új körülményei között kívánja a résztvevőket a tudományág belső összefüggéseire, valamint interdiszciplináris lehetőségeire való rálátással felvértezni, új kérdésfelvetésekre sarkallni. A program oktatási és kutatási szerkezetébe a köznépi mindennapi kultúra, az életmód és mentalitás kérdései tartoznak, elsősorban európai és magyar témák a kora újkortól a jelenkorig, esetenként egyetemes kitekintéssel. Önálló kutatás lehetőségének feltételével a program a hazai néprajztudomány hagyományos feladatfelfogásával összhangban vállal Európán kívüli finnugor, valamint más fejlődő térségre vonatkozó kutatási témákat is.

Szakmai célok: A tematikájukban, módszerükben egymáshoz közelítő, egyúttal időben, társadalmi tekintetben, a helyi, regionális és nagy területek összefüggéseiben egyaránt nyitó néprajztudományok új körülményei között kívánja a részvevőket a tudományág belső összefüggéseire, valamint interdiszciplináris lehetőségeire való rálátással felvértezni, új kérdésfelvetésekre sarkallni.

Szakmai leírás: A program oktatási és kutatási szerkezetébe a köznépi mindennapi kultúra, az életmód és mentalitás kérdései tartoznak, elsősorban európai és magyar témák a kora újkortól a jelenkorig, esetenként egyetemes kitekintéssel. Önálló kutatás lehetőségének feltételével a program a hazai néprajztudomány hagyományos feladatfelfogásával összhangban vállal Európán kívüli finnugor, valamint más fejlődő térségre vonatkozó kutatási témákat is.

Kutatási témák/témafelelősök

 • Gazdaság, termelés, piac, életmód / Andrásfalvy Bertalan, Kisbán Eszter
 • Népcsoportok története, együttélése, migráció / Andrásfalvy Bertalan, Seewann Gerhard
 • Népköltészet, néptánc, népművészet / Andrásfalvy Bertalan
 • Alternatív életmód- és társadalmi mozgalmak, alternatív vallásosság / Farkas Judit
 • Táplálkozáskultúra / Farkas Judit, Kisbán Eszter, Kuti Klára
 • Folklorisztika, szövegfolklór, emlékezetkultúra / Nagy Ilona , Seewann Gerhard
 • Kulturális antropológia, szociálantropológia / Farkas Judit, Hesz Ágnes, Nagy Zoltán, Vargyas Gábor
 • Vallásantropológia / Farkas Judit, Hesz Ágnes, Nagy Zoltán, Vargyas Gábor
 • Néphit, népi vallásosság, népszokás / Pócs Éva, Hesz Ágnes
 • Szibéria népeinek kultúrája, posztszovjet modernizáció Szibériában, hantik kultúrája / Nagy Zoltán
 • Délkelet-Ázsia és Óceánia néprajza, művészet- és anyagi kultúra, kulturális változás / Vargyas Gábor
 • Európai etnológia, tudománytörténet, történeti néprajz / Kisbán Eszter, Kuti Klára
 • Nemzeti identitáskonstrukciók, nemzeti kisebbségek / Kuti Klára, Seewann Gerhard
 • Közép- és délkelet-európai összehasonlító hiedelemkutatás, európai mitológiák, európai vallásetnológia, boszorkányság, halottkultusz, samanizmus / Pócs Éva
 • Magyar-horvát történeti kapcsolatok a 19. és 20. században; a magyarok horvátokról alkotott képe, a horvátok magyarságképe; a délszláv népek nemzeti integrációs folyamatai / Sokcsevits Dénes
 • Magyarországi nemzeti-etnikai kisebbségek / Tóth Ágnes

Szakmai tárgyak

 • A kultúra néprajzi és antropológiai vizsgálata, európai etnológia és kulturális antropológia;
 • Életmód, Az életmód történeti és jelenkori vizsgálata;
 • A Mentalitás, Mentalitás történeti és jelenkori vizsgálata;
 • Néprajzi és antropológiai társadalomkutatások;
 • A Kutatásmódszertan;

Elérhetőségek

Tudományos titkár: Dr. Farkas Judit PhD adjunktus (farkas.judit@pte.hu)