H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Vonyó József - Rövid életrajz

Név Vonyó József
Születési év 1945
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem szakos középiskolai, magyar-orosz szakos általános iskolai tanár
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, egyetemi docens
Tudományos fokozat PhD, történelemtudomány (1996)
Nemzeti Egység Pártjának megszervezése és tevékenysége Baranya megyében (1932-1936)
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím dr. habil. (2001)
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2001)
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 35 év
 • Pécsi Tanárképző Főiskola (1972-1982),
 • Pécsi Tudományegyetem (1982-)
Oktatott tantárgyak:
 • Magyarország politikatörténete a két világháború között;
 • A jobboldali radikalizmus;
 • A hatalom és politika változásai Magyarországon 1945-1989;
 • Az 1950-es évek Magyarországa filmeken;
 • A történeti megismerés sajátosságai;
 • Államszervezet és pártstruktúra Magyarországon 1919-1944;
 • Politikusok a két világháború közötti Magyarországon;
 • A hely- és intézmény-történetírás elméleti és módszertani kérdései;
 • A proletárdiktatúra politikai intézményrendszere Magyarországon;
 • Az állampárt szervezete és működése Magyarországon (MDP, MSZMP);
 • Doktori képzésben való részvétel.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • dr. univ. (1982)
 • főiskolai tanársegéd (1972-1975),
 • főiskolai adjunktus (1975-1982)
 • egyetemi adjunktus (1982-1996),
 • egyetemi docens (1996-)
 • múzeumi osztályvezető, Janus Pannonius Műzeum Új- és Legújabbkori Történeti Osztály (1989-1997)
 • Történelem továbbképzés programtervezés, szervezés.
Fontosabb konferenciaszereplések:
 • Krakkó (1985),
 • Lipcse (2001),
 • Backnang (2002),
 • Stuttgart (2004),
 • Magdeburg (2005),
 • Párizs (2005),
 • Tübingen (2006),
 • Berlin (2006).
Külföldi kutatói ösztöndíj:
 • Lipcse (2001, 1 hó, 2006, 1 hó).
PhD-témavezetés:
 • 14 doktorandusz.
Publikációk száma:
 • 138 db, ebből idegenyelvű: 14 db (könyv: 4 db, szerkesztett kötet: 21 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Társadalom és kultúra Magyarországon a 19-20. században. Tanulmányok. Pannónia Könyvek - Magyar Történelmi Társulat, H. és é. n. [Pécs, 2003]. 159 o. (Szerkesztés - saját tanulmány: A szélsőjobboldali mozgalmak a kultúráról [1919-1944]. 105-120. o.)
 • Gömbös Gyula. Egy politikuspálya vitatott kérdései. In: A magyar történelem vitatott személyiségei 2. Magyar Történelmi Társulat – Kossuth Kiadó, Budapest, 2003. 31-82. o.
 • Várostörténet – helytörténet. Elmélet és módszertan. Tanulmányok Pécs történetéből 14. Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2003. 194 o. (Szerkesztés — saját tanulmány: Szempontok a város-, illetve községtörténeti monográfiák elkészítését szolgáló alapkutatás megszervezéséhez. 103-121. o.)
 • Gömbös Gyula: Válogatott politikai beszédek és írások. Szerkesztette és az utószót írta: Vonyó József. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 792 o.
 • Tentative de l’organisation totale de la société hongroise sous le gouvernement de Gyula Gömbös. In: Horel, Catherine – Sandu, Traian – Taubert, Fritz (dir.): La Périphérie du fascisme. Spécification d’un modèle fasciste au sein de sociétés agraires le cas de l’Europe centrale entre les deux guerres. L’Harmatta, Paris, 2006. 57-67. o.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Die Sankt-Stephans-Idee und die nationalitätenpilitische Strategie der ungarischen Regierungspartei zwischen den beiden Weltkriegen. In: Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete. Band 22. Jahrgang 1995-1996. Hg.: G. Adriányi, H. Glass, E. Völkl, Verlag Ungarisches Institut, München, 1996. 273-286. o.
 • Women in Hungary in the 1930s: The Role of Women in the Party of National Unity. In: East Central Europe – L’Europe du Centre Est, Special Issue, Vol. 20-23, part 1 (1993-1996), 201-218. o.
 • Gömbös pártja. A Nemzeti Egység Pártja Országos központjának dokumentumai 1932-1939. Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 1998. 416 o.
 • Város a Tenkes alján. Siklós évszázadai. Siklós, 2000. 396 o. + 46 oldal kép és térképmelléklet. (Szerkesztés)
 • Gömbös Gyula és a jobboldali radikalizmus. Tanulmányok. Pannónia Könyvek, Pécs 2001. 175 o.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • JPTE Tanárképző Kar Kari Tanács tagja (1982-1988)
 • JPTE Egyetemi Tanács tagja (1988-1989)
 • JPTE/PTE BTK Továbbképzési Bizottságának tagja (1998-2001)
 • PTE BTK Képzési Bizottságának tagja (2001-)
 • PTE BTK Külügyi Bizottságának tagja (2004-)
 • PTE BTK Kari Tanács tagja (2007-)
Tudományos társasági tagság:
 • MTA PAB Helytörténeti Munkabizottságának titkára (1984-1994),
 • MTA PAB II. Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottság tagja (1996-),
 • MTA PAB Helytörténeti és Várostörténeti Bizottság elnöke (1996-),
 • MTA köztestületének tagja (1998-),
 • MTA Történettudományi Bizottságának tagja (2006-),
 • Magyar Történelmi Társulat Dél-Dunántúli Csoport titkára (1983-),
 • Magyar Történelmi Társulat Dél-Dunántúli Csoport országos alelnöke (1999-),
 • Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület országos választmányának tagja (1995-1998),
 • OTKA Történettudomány, Tudomány- és Technikatörténet szakzsűri tagja (2006-).
Konferenciszervezés:
 • Előadások Pécs történetéből (1993-tól 22 konferencia);
 • Több jelentős országos konferencia szervezése (1988, 1994, 1995, 2002);
 • A dél-dunántúli történészek regionális konferenciája – öt alkalommal (Pécs, 1987, 1988, 1994; Kaposvár, 1989; Zalaegerszeg, 1991);
 • Nemzetközi konferencia (1995, 1999);
 • A dél-dunántúli történészek nyári tábora. Évenként rendezett egyhetes tematikus szakmai továbbképzés szervezése a Magyar Történelmi Társulat keretében 1986-2006 között 20 alkalommal.
Szerkesztő- és szervezőbizottsági tagság:
 • Századok szerkesztőbizottságának tagja (1995-1999);
 • Rubicon szerkesztőbizottságának tagja (1991-1992),
 • Rubicon munkatársa (1992-1994);
 • Pécs története nagymonográfia szerkesztőbizottságának elnöke (1992-),
 • Pécs története nagymonográfia szerkesztőbizottságának társelnöke (2003-);
 • Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium szervezőbizottságának tagja (2003-).
Kutatási projektek:
 • A Nemzeti Egység Pátjának története (OTKA, témavezető, 1995-1998),
 • Gömbös Gyula, a katona és a politikus (OTKA, témavezető, 1999-2004),
 • Pécs története (OTKA, 1995-1998, 1999-2001),
 • Kormányzó pártok Magyarországon 1867-1944 (OTKA, 1995-1998),
 • A Pécs története c. nagymonográfia kutatási munkálatainak szervezése a szerkesztőbizottság elnökeként, illetve társelnökeként (1993-),
 • A Siklós történetét feldolgozó várostörténeti monográfia elkészítését szolgáló kutatás szervezése, a kötet szerkesztése (1996-2000),
 • Pártkutató Műhely (Vezetői: Bihari Mihály, Gazsó Ferenc, Vida István, tag 2000-),
 • MTA által kihelyzett kutatócsoport tagja: „Pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus.” ELTE BTK Történeti Intézet. (Vezető: Gergely Jenő), Soziale Integration und kulturelle Identität. Jugendpolitik und regionale Image-Politik als Handlungsfelder ost- und westeuropäischer Stadt-Regionen in Demokratie und Diktatur 1945-1990 (Központ: Lipcse-Magdeburg 2003-2004).
Konferencia-előadások:
 • 23 hazai, 11 nemzetközi.
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)