H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Vitári Zsolt - Rövid életrajz

Név Vitári Zsolt
Születési év 1975
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár, német nemzetiségi szakos bölcsész és középiskolai tanár
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék, egyetemi adjunktus
Tudományos fokozat PhD (történettudomány, 2008)
A Hitlerjugend külföldi kapcsolatai
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 8 év
 • Pécsi Tudományegyetem (2001-)
Oktatott tárgyak:
 • „Németország” 1806-1871;
 • Német Császárság (1871-1914);
 • A weimari Németország;
 • A náci Németország (1933-1939);
 • Az NDK története;
 • Az NSZK története;
 • Európai társadalomtörténet a 20. században;
 • Hitlerjugend- Deutsche JUgend – Levente. Német-magyar ifjúsági kapcsolatok 1919-1945;
 • Egyetemes történelem a 20. században;
 • A Kárpát-medence népei;
 • Forrásolvasás- és -elemzés;
 • Európai államfejlődés;
 • Die Volksgruppenpolitik des Dritten Reiches;
 • Doktori képzésben való részvétel;
 • Külföldi halgatók német nyelvű oktatása.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • tudományos segédmunkatárs, MTA-PTE „Magyarország és Európa” Kutatócsoport (2003-2006)
 • egyetemi tanársegéd, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék (2006-2007)
 • egyetemi tanársegéd, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék (2007-2008)
 • tudományos segédmunkatárs, MTA-PTE „Magyarország, Európa és Ibero-Amerika” Kutatócsoport (2007-)
 • egyetemi adjunktus, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék (2009-)
 • OTDK, Humántudományi szekció, 2. helyezés (1999)
 • MTA PAB és a „Dél-Dunántúl a tudomány támogatásáért” Alapítvány tudományos pályázatának 2. díja (2006)
 • Akadémiai Ifjúsági Díj (2009)
Fontosabb konferenciaszereplések:
 • Pécs (2001),
 • Backnang (2002),
 • Magdeburg (2003),
 • Pécs (2004),
 • Budapest (2004)
 • Pécs (2005),
 • Pécs (2005),
 • St. Pölten (2006),
 • Pécs (2006),
 • Klagenfurt (2006),
 • Kolozsvár (2007),
 • Pécs (2007),
 • Budapest (2008),
 • Pécs (2008),
 • Marburg (2008).
Külföldi kutatói ösztöndíjak:
 • DAAD (Rostock, 1997-98, 5 hó),
 • Erasmus (Köln, 2000, 3 hó),
 • Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány (Berlin, 2000, 1 hó),
 • DAAD (Potsdam, 2002-2003, 10 hó);
 • IKGS (München, 2007, 1 hó),
 • GEI Braunschweig (2007, 1 hó),
 • Universität Rostock (2007, 0,5 hó),
 • GEI Braunschweig (2008, 1 hó),
 • Universität Rostock (2008, 0,5 hó).
Külföldi vendégoktató tevékenység:
 • Uiniversität Bayreuth (2003),
 • Pädagogische Akademie Feldkirch (2004);
 • Nyitrai Egyetem (2004);
 • Nyitrai Egyetem (2008).
Publikációk száma:
 • 54 db, ebből idegennyelvű: 11 db (könyv: -, szerkesztett kötet: 11 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Bebesi György (szerk.): A hosszú 19. század rövid története. Comenius, Pécs 2005. („Németország” 1806-1871, Németország 1871-1914, Ausztria 1804-1914, Svájc a 19. században c. fejezetek és társszerkesztő)
 • Mitteleuropa a nemzetiszocialista állam idején. Ormos Mária: Közép-Európa. Vol? Van? Lesz? Napvilág Kiadó, Budapest 2007, 133-156. o.
 • A náci Németország és Közép-Európa I. Elnevezések és történeti igazolás. In: Fischer Ferenc – Vitári Zsolt – Vonyó József (szerk.): Kutatási Füzetek 11. Ünnepi szám Harsányi Iván 75. születésnapjára. A PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola „Európa és a magyarság a 18-20. században” Történelem Doktori Téma, Pécs 2005. 264-299. o.
 • Az NDK és az NSZK történelem- és földrajzkönyveinek magyarság- és Magyarország-képe. Limes. Tudományos Szemle. Magyarságkép a 20. században. II. rész, 2008/3. sz., 167-192. o. (Heike Christina Mätzinggel közösen)
 • Kínálkozó alkalom vagy bosszú? Elűzések Magyarországon. In: Hans Lemberg – K. Erik Franzen: Elűzöttek. Hitler utolsó áldozatai. Canissa Kiadó, Nagykanizsa 2004. 300-341. o.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • A testi felkészítés szerepe és fejlődése a Hitlerjugendben 1933-1939. Századok, 2000/6. sz., 1377-1427. o.
 • A testi felkészítés előzményei a Hitlerjugendben 1933 előtt. Kutatási füzetek 8., A PTE Történelem Doktori Programjának Sorozata, Pécs, 2001. 77-98. o.
 • Entstehung und Entwicklung des Hochlandlagers der Hitlerjugend im Überblick. In: Specimina Nova pars secunda. A Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti Tanszéke, Modernkori Történeti Tanszéke és az „Európa és a magyarság a 18-20. században” Történelem Doktori Téma tudományos közleményei. Pécs, 2001. 34-52. o.
 • Jugendbewegungen im Zeichen nationalpolitischer und paramilitärischer Ausrichtung im Vorkriegsungarn. Suevia Pannonica. Archiv der Deutschen aus Ungarn, Jahrgang (35) 2007, 50-74. o.
 • Minderheitengeschichte und Schulpraxis in Ungarn – Bestandaufnahme und Konsequenzen. Deutsch Revital. Pädagogische Zeitschrift für das Ungarndeutsche Bildungswesen, 2008/5. sz., 61-74. o.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása Tudományos társasági tagságok:
 • Magyar Történelmi Társulat (2001-), MTA Köztestületi tag (2009-)
Konferenciaszervezés:
 • Németország a horogkereszt árnyékában. Ideológia és háború (Pécs, 2001),
 • Közép-Európa és a közép-európai fogalom változásai a 20. század folyamán (Pécs, 2004),
 • Die Staatspolitik gegenüber Minderheiten in Südosteuropa im Stalinismus (Pécs, 2006),
 • Inauguration der Stiftungsprofessur der Bundesrepublik Deutschland für deutsche Geschichte und Kultur im südöstlichen Mitteleuropa an der Philosophischen Fakultät der Universität (Pécs 2008),
 • Ansiedlung und Eingliederung der Deutschen im 18. Jahrhundert. Ihr Beitrag zum Neuaufbau des Königreichs Ungarn. Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa e.V. Tübingen – Universität Pécs Institut für Geschichtswissenschaft Stiftungsprofessur für Deutsche Geschichte und Kultur im südöstlichen Mitteleuropa (Pécs, 2008),
 • Határátlépők dialógusa. Pódiumbeszélgetés a Pécs 2010 Európai Kulturális Főváros Interkulkturális főváros programsorozat keretében (Pécs, 2008).
Szerkesztőbizottsági tagságok:
 • Kutatási Füzetek – szerkesztő,
 • Habilitációs Füzetek – szerkesztő.
 • Specimina Nova. Pars secunda – szerkesztő.
Kutatási projektek:
 • Közép-Európa és közép-európai fogalom változásai (2002-2004, OTKA TS 040695),
 • Magyarságkép Közép-Európában és Ibero-Amerikában a 20. század második felében (2007-)
Konferencia-előadások:
 • 7 hazai, 11 nemzetközi.
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)