H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Rab Virág - Rövid életrajz

Név Rab Virág
Születési év 1973
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár
Magyar nyelv- és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, egyetemi adjunktus
Tudományos fokozat PhD, történelemtudomány (2007)
Diagnózisok és terápiák. Pénzügyi szakemberek javaslatai a nemzetközi pénzügyi helyzet rendezésére, 1919-1920.
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 6 év
 • Pécsi Tudományegyetem (2001-)
Oktatott tárgyak:
 • Magyarország politika-, gazdaság- és társadalomtörténete a két világháború között;
 • Közép-Európa gazdaságtörténete a 20. század első felében;
 • Európa és Magyarország 1914-45;
 • Magyarország története források tükrében 1918-1945;
 • Magyarország története összefoglaló munkákban 1914-1945;
 • Közép-Európa gazdaságtörténete 1918-1945;
 • Magyarország politikatörténete 1914-1945;
 • Magyarország politikatörténete 1944-1990;
 • Vitatott magyar történelmi személyek;
 • Alapvető fogalmak a magyar történelemben;
 • Kutatószeminárium;
 • Társadalom a két világháború között;
 • Külföldi hallgatók holland nyelvű oktatása.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • tudományos segédmunkatárs, MTA PTE Magyarország és Európa Kutatócsoport (2000-2001)
 • egyetemi tanársegéd (2001-)
 • egyetemi adjunktus (2007-)
 • TIT Aranykoszorús jelvény kitüntetés (2006)
 • Európa pályázatíró és projektmenedzser tréning (2004)
 • Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány Kuratóriumától Bartoniek Géza Nevelőtanári Ösztöndíj 2002/2003 II. és 2003/2004. I. félévére.
Fontosabb konfernciaszereplések:
 • 3. Országos, Interdiszciplináris Grastyán Konferencia Pécs (2005),
 • Gazdaság és pénzügyek a 20. század első felében. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Pécs (2005),
 • Pécs-Baranyai Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Nyugdíjas Szabadegyetem, Pécs (2006)
Külföldi kutatói ösztöndíj:
 • Erasmus ösztöndíj Gent (2000-2001),
 • MÖB ösztöndíj Gent (2001-2002).
Publikációk száma:
 • 13 db, ebből idegennyelvű: 1 db (szerkesztett kötet: 6 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Tervezet egy valutaárfolyamot stabilizáló nemzetközi bank létrehozására, 1921. Frank A. Vanderlip javaslata az Európai Egyesült Államok Aranytartalék Bankjának létesítésére, 1921. In: „Nyílt terek” Grastyán Endre Szakkollégium tanulmánykötete. Szerk.: Halmai Róbert, Pécs, 2004. 73-79. o.
 • Memorandum a nemzetközi összefogás szükségességéről. Adalékok az első világháborút követő gazdasági, pénzügyi rekonstrukcióhoz. Kutatási Füzetek 11. Ünnepi szám Harsányi Iván 75. születésnapjára. Szerk.: Fischer Ferenc – Vitári Zsolt – Vonyó József, PTE, Pécs, 2005. 190-202. o.
 • Az 1920-as brüsszeli nemzetközi pénzügyi konferencia előkészítése. Bankárok és pénzügyi szakemberek kulcsszerepe az I. világháborút követő együttműködési politika alakulásában. Kutatási Füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára. Szerk. Fischer Ferenc – Vitári Zsolt – Vonyó József, PTE, Pécs, 2005. 314-329. o.
 • Gerard Vissering a nemzetközi gazdasági és pénzügyi kérdések rendezéséről (1919-1920). In: 3. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia tanulmánykötete. Szerk.: Dévényi Anna, Rab Virág, PTE, Pécs, 2007, tavasz 161-165. o.
 • Nemzetközi pénzügyi szakemberek elképzelései Európa helyreállításáról. In: Receptek válságra. Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete, Szerk.: Dévényi Anna – Rab Virág, PTE, Pécs (sajtó alatt).
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Project for an International Bank to Stabilize Exchange, 1921 (Frank A. Vanderlip's Suggestion for Organizing the Gold Reserve Bank of the United States of Europe, 1921) In: Specimina Nova, a Pécsi Tudományegyetem Történelem Tanszékeinek Évkönyve, Pécs, 2005. 313-321. o.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • Magyar Történelmi Társulat tagja (2001-),
 • Pécs-Baranyai Ismeretterjesztő Társulat tagja (2002-),
 • Pécs-Baranyai Ismeretterjesztő Társulat Grastyán Alapítvány Kuratóriumának tagja (2003-),
 • PTE Grastyán Endre Szakkollégium szakmai, tudományos irányítása (2003-),
 • Évente országos szakkollégiumi konferenciák szervezése, az elhangzó előadások publikálása 2003-
Nemzetközi kapcsolat:
 • Luc François Universiteit Gent (B) történészprofesszor és oktatási rektor-helyettes,
 • Amszterdami Banklevéltár Joke van der Hulst,
 • Brüsszeli Banklevéltár Marcel Depreu.
Konferencia-előadások:
 • 3 hazai, 1 nemzetközi.
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)