H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Pilkhoffer Mónika - Rövid életrajz

Név Pilkhoffer Mónika
Születési év 1973
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, egyetemi adjunktus
Tudományos fokozat PhD, történelemtudomány (2003)
Magán- és középítkezések a századfordulón Pécsett (1888-1907)
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány posztdoktori ösztöndíja (2004-2005)
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2005-2006)
Deák Ösztöndíj (2006-2007)
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 9 év
 • Pécsi Tudományegyetem (2000-)
Oktatott tárgyak:
 • Magyar építészettörténet;
 • 19. századi magyar művészettörténet;
 • Klasszicizmus és romantika;
 • Életmód és lakáskultúra a 19-20. századi Magyarországon;
 • Építészettörténet a gyakorlatban;
 • Építészet az Osztrák-Magyar Monarchiában;
 • A történeti megismerés sajátosságai;
 • Két világháború közti magyar építészet;
 • A történelem és rokontudományok, műveltségterületek;
 • Számítógépes alapismeretek.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • Tudományos munkatárs, MTA-PTE Magyarország és Európa Kutatócsoport (2002-2004, 2007-2008)
Fontosabb konferenciaszereplések:
 • Varsó (2001),
 • Krakkó (2005),
 • Alsólendva (2005),
 • Szabadka (2005),
 • Nyitra (2008),
 • Várostörténeti konferencia, Pécs (1998-2000, 2002, 2004, 2005, 2007),
 • Levéltári Nap konferencia, Pécs (2000, 2001, 2007, 2008),
 • Baranya Ipartörténeti konferencia, Pécs (2003),
 • Magyarságkép a közép-európai tankönyvekben, Pécs (2007),
 • Magyarságkép a 20. századi útleírásokban és útikönyvekben, Pécs (2008).
Külföldi kutatói ösztöndíjak:
 • Universiteit Gent (2000, 4 hó).
Publikációk száma:
 • 36 db, ebből idegennyelvű: 1 db (ebből könyv: 2 db, ebből szerkesztett kötet: 6 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Bányászat és építészet Pécsett a 19-20. században. Pro Pannonia, Pécs, 2008. 248 o.
 • Az épületállomány változása és városképre gyakorolt hatása az Osztrák-Magyar Monarchia városaiban. Limes 2008/1. 59-77. o.
 • Lakások Bécsben és Budapesten a századfordulón (1890-1910) In: Pécsi Történeti Katedra. Cathedra Historica Universitatis Quinqueecclesiensis. Szerk.: Csabai Zoltán, Dévényi Anna, Fischer Ferenc, Hahner Péter, Kiss Gergely, Vonyó József. Pécs, 2008. 533-548. o.
 • Filozófia, kultúra és művészetek a 19. században. In: A hosszú 19. század rövid története. Szerk.: Bebesi György. Comenius, Pécs, 2005. 111-134. o.
 • Pécs dualizmuskori építészetének forrásai és segédletei a Baranya Megyei Levéltárban. Levéltári Szemle, 2006/4. sz., 41-48. o.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Pécs építészete a századfordulón (1888-1907). Pro Pannonia, Pécs, 2004. 327 o.
 • Schlauch Imre építész és villatelepe Pécsett. Sic itur ad astra, 2000/3. sz. 93-130. o.
 • The Historicism through the example of Pécs. In: Specimina Nova. A Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti, Modernkori Történeti Tanszékei és a Történész Doktori Program tudományos közleményei. Pécs, 2001. 173-180. o.
 • Építők és építőmunkások a XIX-XX. század fordulóján Pécsett (1888-1907). In: Mozaikok Pécs és Baranya gazdaságtörténetéből. Szerk.: Szirtes Gábor – Vargha Dezső. Pro Pannonia, Pécs, 2005. 260-280. o.
 • Pécs építészete a századfordulón (1890-1910). Statisztikai elemzés. Századok, 2005/6. sz., 1427-1456. o.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • Pécs Története Alapítvány titkára (2005-)
Tudományos társasági tagság:
 • MTA PAB Város- és helytörténeti Munkabizottság titkára (2005-),
 • Magyar Történelmi Társulat tagja (2001-), Hajnal István Kör tagja (2005-).
Konferenciaszervezés:
 • Pécs Története alapítvány konferenciái (2005-).
Kutatási projektek:
 • Pécs nagymonográfia (2005),
 • Magyarságkép Közép-Európában és Ibero-Amerikában a 20. század második felében (MTA-PTE Kutatócsoport, 2007-2008),
 • Pécs Lexikon (2008).
Konferencia-előadások:
 • 16 hazai, 4 nemzetközi. (összesen: 20, ebből 5 külföldi, 4 nemzetközi)
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)