H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Ormos Mária - Rövid életrajz

Név Ormos Mária
Születési év 1930
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem- magyar szakos középiskolai tanár
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, professzor emerita
Tudományos fokozat CSc, történelemtudomány (1968)
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím MTA doktora (1980)
MTA levelező tagja (1987)
MTA rendes tagja (1993)
Európai Akadémia rendes tagja (1993)
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 56 év
 • Kossuth Lajos Tudományegyetem (1951-1953)
 • József Attila Tudományegyetem (1953-1957)
 • Pécsi Tudományegyetem (1982-)
Oktatott tárgyak:
 • Magyarország története a 20. században;
 • Európa és Magyarország
 • Politikai gondolkodás a 20. században.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • egyetemi tanársegéd (1951-1955)
 • egyetemi adjunktus (1955-1957)
 • tudományos munkatárs, MTA TTI (1963-1969)
 • tudományos főmunkatárs, MTA TTI (1969-1984)
 • egyetemi tanár (1982-)
 • JPTE rektora (1984-1992)
 • MTA-PTE „Magyarország, Európa Kutatócsoport” vezetője (1996-2000)
 • PTE BTK Történelem Doktori Program vezetője (1993-2001)
 • Szegedi Tudományegyetem és Miskolci Egyetem díszdoktora
 • Akadémiai Díj (1984)
 • Szent-Györgyi Albert-díj (1995)
 • Széchenyi-díj (1995)
 • Deák Ferenc kutatási díj (2001, Pro Renovanda Cultura Hungariae)
 • Pulitzer-díj (2001)
 • Arany János Közalapítvány Nagydíja (2003)
 • Hazám díj (2003, XXI. Század Társaság)
 • Grastyán-díj (2004)
 • Palme Académique
 • Pécs Megyei Jogú Város díszpolgára (1996)
Fontosabb nemzetközi konferenciaszereplések:
 • Párizs (2005),
 • Párizs (2005),
 • Párizs (2007).
PhD-témavezetés:
 • 44 doktorandusz
Publikációk száma:
 • ca. 350 db, ebből idegen nyelvű: ca. 30 db (könyv: 25 db, ebből idegen nyelvű: 2 db, szerkesztett idegen nyelvű kötet: 5 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Európa a nemzetközi küzdőtéren. Osiris Kiadó, Budapest 2003 (társszerzővel)
 • A történelem és a történettudományok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2003.
 • A gazdasági világválság magyar visszhangja. PolgArt, Budapest 2004.
 • A történelem vonatán, Múlt és Jövő, Budapest 2005.
 • Hungary in the Age of the two World Wars. Atlantic Research and Publication, New York 2007.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Padovától Trianonig. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1983.
 • Hitler. Polgár Kiadó, Budapest1993, 1997.
 • Mussolini. I-II. k. PilgArt, Budapest 2000.
 • Egy magyar médiavezért. Kozma Miklós. I - II. k. PolgArt, Budapest, 2000.
 • Közép-Európa. Volt? Van? Lesz? Napvilág Kiadó Budapest 2007.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • megbízott dékán (1996)
 • Egyetemi Doktori is Habilitációs Bizottság elnöke (1992-2000)
Tudományos társasági tagság:
 • MTA II. Osztály elnöke (2002-2005),
 • MTA PAB, Történettudományi Bizottság, Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság Társadalomtudományi Albizottság (elnök),
 • Baumont Társaság.
Szerkesztőbizottsági tagság:
 • Specimina Nova Pars Secunda Specimina nova dissertationum ex instituto historico universitatis quinqueecclesiensis de Iano Pannonio nominatae. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem/Pécsi Tudományegyetem Történeti Tanszékeinek évkönyve;
 • Habilitációs Füzetek. A Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola kiadványa (2002-);
 • Kutatási füzetek (1994-).
Kutatási projektek:
 • MTA-PTE Kutatócsoport (2000-2001),
 • Közép-Európa és a közép-európai fogalom változásai a 20. század folyamán (OTKA, témavezető 2002-2004).
Konferencia-előadások:
 • 30 hazai, 20 nemzetközi.
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)