H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Majdán János - Rövid életrajz

Név Majdán János
Születési év 1953
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem szakos középiskolai tanár, közművelődési és felnőttnevelési előadó
Jelenlegi munkahely, munkakör Eötvös József Főiskola, rektor (akkreditációs nyilatkozatot adott)
PTE BTK Újkortörténeti Tanszék, egyetemi docens
Tudományos fokozat CSc (1996)
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím dr. habil. (2000)
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak Széchenyi István Ösztöndíj (2000-2004)
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 30 év
 • Tanárképző Főiskola Eger (1977-1979)
 • Tanárképző Főiskola Pécs (1979-1982)
 • Pécsi Tudományegyetem (1982-)
Oktatott tárgyak:
 • A törökkor utáni magyar történelem általános kérdései;
 • A modernizáció problémái;
 • A modern közlekedés és az infrastruktúra kialakulása;
 • A polgári életmód kialakulása;
 • A szőlő és a bor a Kárpát-medencében;
 • Doktori képzésben való részvétel.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • dr. univ. (1979)
 • főiskolai tanársegéd (1977-1982)
 • egyetemi adjunktus (1982-1995)
 • egyetemi docens (1995-)
 • Egyetemi levelező képzés megszervezése
 • A határon túli történelmet magyarul tanító kollégák Nyári Akadémiájának megszervezése 1992-ben, azóta folyamatos vezetése.
Fontosabb konferenciaszereplések:
 • Csíkszereda (2000, 2001),
 • Zágráb (1994),
 • Újvidék (2007),
 • Balassagyarmat (2000),
 • Nyíregyháza (2003),
 • Zadar (2006).
Külföldi kutatói ösztöndíjak:
 • Eszék (1982, 2 hó),
 • Zágráb (1994, 1 hó)
 • Csehszlovákia (Pozsony, Besztercebánya, Kassa, Lőcse, 1991, 3 hó),
 • Strassbourg (1999, 1 hó),
 • Újvidék (2001, 1 hó),
 • Szabadka (2003, 1 hó, 2004 1 hó),
 • Ljubljana (2001, 1 hó),
 • Muraszombat,
 • Alsólendva (2004, 1 hó),
 • Csíkszereda, Nagyvárad (2001, 1 hó),
 • Horvátország (2007, hány hó).
Külföldi vendégoktatói tevékenység:
 • Strassbourg (1999),
 • Újvidék, (2000, 2001, 2002, 2003),
 • Szabadka (2002, 2003),
 • Alsólendva (2000, 2003).
PhD-témavezetés:
 • 11 doktorandusz
Publikációk száma:
 • 143 db, ebből idegennyelvű: 8 db (könyv: 5 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Modernizáció – vasút – társadalom. Pécs, 2001. 203 o.
 • A társadalmi emelkedés színtere: a vasút. In: Határmenti régiók és kisebbségek a 19-20. században. Szerkesztette: Kupa László – Gyurok János, Pécs, 2004. 79-90. o.
 • Hollán Ernő, a francia vasútépítési módszerek magyarországi elterjesztője. In: Francia emlékek (szerk.: Köbölkúti Katalin, Nagy Éva) Szombathely, 2005. 128-140. o.
 • Pécs mint közlekedési központ (1846-1946). In: Mozaikok Pécs és Baranya gazdaságtörténetéből (Szerk. Szirtes Gábor, Vargha Dezső) Pécs, 2005. 55-83. o.
 • A bajai vasútállomás története 1895-ben. In: Kutatások 2005 az Eötvös József Főiskolán (szerk.: Dr. Steinerné Dr. Molnár Judit). Baja, 2005. 35-41. o.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • A „vasszekér” didala. Kossuth könyvkiadó, Budapest, 1987. 202 o.
 • Mátészalka vasútjai. A Szatmári Múzeum közleményei 6. szám, Mátészalka, 1988. 184 o.
 • Vasút a Dunától a Dráváig. (Szerzőtárs: Nagy Jenő), Budapest, 1997. 155 o.
 • Helyiérdekű vasutak és kiépülésük a Dunántúlon. Budapest, 1998, 185 o.
 • A borivási szokások kialakulása. In: Magyar borhagyományok, borivási szokások (Szerk.: Lelkes Lajos), Budapest, 2004. 30-40. o.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása Tudományos társasági tagságok:
 • MTA PAB Technikatörténeti Munkabizottsága titkára (1990-1998),
 • MTA PAB Technikatörténeti Munkabizottsága elnöke (1998-2002),
 • MTA PAB II. Szakbizottsága elnökségi tagja (2002-),
 • Pécs Ipartörténeti Alapítvány elnökségi tagja (2000-),
 • Magyar Történelmi Társulat ttudományi Társaság tagja (1988-),
 • Oktatási Minisztérium Határontúli Oktatási Tanácsának tagja (1992-2003).
 • A Kárpát-medencében lévő szomszédos államok pedagógus szövetségeivel való rendszeres kapcsolattartás, továbbképző kurzusok és nyári akadémiák szervezése, lebonyolítása, azokon előadóként való részvétel.
Konferenciaszervezés:
 • Alsólendva (2000),
 • Csíkszerda (2000).
Szerkesztőbizottsági tagság:
 • Metoditski Split (2006-).
Kutatási projektek:
 • Pro Cultura Hungariae három csoportos projektvezető és két egyéni ösztöndíj, tagként részvétel a Falu és közösség kutatási projektben.
Konferencia-előadások:
 • 32 hazai, 15 nemzetközi.
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)