H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Katus László - Rövid életrajz

Név Katus László
Születési év 1927
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem-magyar szakos középiskolai tanár
Jelenlegi munkahely, munkakör MTA Történettudományi Intézete, tudományos munkatárs
PTE BTK nyugdíjas óraadó
Tudományos fokozat CSc, történelemtudomány (1963)
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 25 év
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem (1980-84)
 • Pécsi Tudományegyetem (1984-)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem (1993-98)
 • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Doktori Iskola (1997-2006)
 • Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (2002-2007)
Oktatott tárgyak:
 • Középkori egyetemes történet;
 • Egyetemes kultúrtörténet;
 • Egyetemes és magyar egyháztörténet;
 • A Habsburg Birodalom és Magyarország a 18-19. században;
 • Demográfia;
 • Kvantitatív módszerek;
 • Közgazdaságtan;
 • Doktori képzésben való részvétel.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • dr. univ. (1953)
 • egyetemi docens (1984-1993)
 • egyetemi tanár (1993-
Fontosabb nemzetközi konferenciaszereplés:
 • Budapest (1959),
 • Pozsony (1961),
 • Budapest (1964),
 • Bécs (1965),
 • Sankt Pölten (1966),
 • Szófia (1966),
 • Pozsony (1967),
 • Bloomington (1968),
 • Budapest (1968),
 • Leningrád (1970),
 • Budapest (1972),
 • Marburg a.d.Lahn (1973),
 • Paris (1973),
 • Koppenhága (1974),
 • Róma (1974),
 • Bécs (1976),
 • Budapest (1978),
 • Belgrád (1981),
 • Budapest (1982),
 • London (1983),
 • New York (1983),
 • Bloomington (1983),
 • Helsinki (1985),
 • Montreal (1986),
 • Göttingen (1987),
 • Bécs (1987),
 • Jeruzsálem (1988),
 • Budapest (1989),
 • München (1993),
 • München (1997),
 • Innsbruck (2002 ).
Külföldi kutatói ösztöndíj:
 • Franciaország (1965, 3 hónap, 1971, 1979, 1982, 1984, 2-2 hónap),
 • Olaszország (1967, 2 hónap),
 • Ausztria (1972, 2 hónap).
Publikációk száma:
 • 122 db, ebből idegen nyelvű: 20 db (könyv 7 db, ebből idegen nyelvű 2 db, szerkesztett, kötet: 1 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • A polgári kultúra intézményrendszerének kiépülése Magyarországon a 19. században. In: Társadalom és kultúra Magyarországon a 19-20. században. Szerk. Vonyó József. Pro Pannonia, Pécs, 2003. 11-34. o.
 • Deák Ferenc és a kiegyezés. In: Deák Ferenc emlékezete. Szerk. Szabó András. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. 163-184. o.
 • Deák Ferenc és a horvát kiegyezés. In: Deák és utódai. Magyar igazságügyi miniszterek 1848/49-ben és a dualizmus korában. Pécs, 2004. 45-72. o.
 • Kossuth és a nemzetiségi kérdés. In: Kossuth Lajos „a magyarok Mózese”. Szerk. Hermann Róbert. Osiris, Budapest 2006. 45-74. o.
 • Magyarország a Habsburg Monarchiában 1711-1918. In: Magyarország története. Szerk. Romsics Ignác. Akadémiai Kiadó, Budapest 2007. 488-772. o.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Magyar történeti bibliográfia 1825-1867. IV. Nem magyar népek. Nemzetiségek. Akadémiai Kiadó, Budapest 1959. XXXV, 675 o. (Kemény G. Gáborral).
 • Magyarország története. 6-7. kötet, 1848-1890 és 1890-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978-79. (A 6. kötet szerkesztése, szerző: gazdaság- és társadalomtörténet, nemzetiségek, összesen 425 oldal)
 • Economic Growth in Hungary During the Age of Dualism (1867-1914). Studia Historica 62. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 35-127. o.
 • Die Magyaren. In: Die Habsburger-Monarchie 1848-1918. Bd. III. Die Völker des Reiches. Österr. Akademie der Wissenschaften, Wien 1980. 410-488. o.
 • A középkor története. Egyetemi tankönyv. Pannonica-Rubicon, Budapest, 2000. 400 o. 2. jav. kiadás: Budapest, 2001., 3. kiad. 2003, 4. kiad. 2006.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • PTE Szenátus tagja (1990-94)
 • PTE BTK Kari Tanács tagja (1990-95)
 • PPKE BTK Kari Tanács tagja (1993-97)
Tudományos társasági tagságok:
 • MTA Történettudományi Bizottság tagja (1990-2005),
 • MTA Informatikai Bizottság tagja (1985-90),
 • MTA Egyháztörténeti Bizottság elnöke (1984-90),
 • MTA Történeti Demográfiai Albizottság tagja (1980-90),
 • A magyar-francia, magyar-olasz és a magyar-török történész-vegyesbizottságok egykori tagja,
 • Magyar Történelmi Filmalapítvány kurátora (1992-2006).
Szerkesztőbizottsági tagságok:
 • Acta Historica,
 • Századok,
 • Canadian-American Slavic Studies.
Kutatási projektek:
 • Österrejchische Akademie der Wissenschaften: Die Habsburger-Monarchie 1848-1918. (1973-80);
 • European Scientific Foundation (Strasbourg): Comparative Studies on Governments and non-Dominant Ethnic Groups in Europe, 1850-1940 (1985-90);
 • Brémai Egyetem: Labor Migration (1987-90);
 • OTKA: Budapest, nemzetközi város (2003-2004);
 • Middle Europa Demographic History 1700-1918. (2007-től, szervező: Grazi Egyetem).
Konferencia-előadás:
 • 36 hazai, 26 külföldi.
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)