H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Kaposi Zoltán - Rövid életrajz

Név Kaposi Zoltán
Születési év 1960
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem szakos középiskolai tanár gazdaságtörténeti szakképesítéssel (KLTE)
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézete, habilitált egyetemi docens
Tudományos fokozat CSc, történelemtudomány (1994)
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím dr. habil. (2003); akadémiai doktori címemről (MTA doktora) 2009. március 20-án dönt az MTA Doktori Tanácsa
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2001)
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 23 év
 • Pécsi Tudományegyetem (1986-)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem (1994-1997)
Oktatott tárgyak:
 • Gazdaságtörténet;
 • Anglia gazdaságtörténete;
 • A tradicionális agrárrendszertől a modern gazdaságig;
 • Magyarország gazdasági fejlődése a 19. században;
 • Kutatásmódszertan;
 • Magyarország gazdasági fejlődése 1945-2000;
 • Európa gazdasági fejlődése a 20. században;
 • A magyar gazdaság a Harmadik Birodalom árnyékában;
 • Az Európai Unió gazdaságtörténete;
 • Az európai integráció története;
 • Európai uniós alapismeretek;
 • Konjunktúrák és válságok a 20. században;
 • Doktori képzésben való részvétel.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • MB tudományos ösztöndíjas (1986-1990)
 • egyetemi adjunktus (1991-1994)
 • egyetemi docens (1994-)
 • habilitált egyetemi docens (2003 óta)
 • tanszékvezető, PTE KTK Gazdaságtörténeti Tanszék (1996-2005)
 • Tankönyveim több magyarországi egyetemen és főiskolán kötelező tananyag (így például PTE, PPKE, GyE, ME, DE, BGF-Zalaegerszeg stb.)
Külföldi vendégoktatói tevékenység:
 • Babes-Bolyai Egyetem Kolozsvár (2003 óta folyamatosan)
PhD-témavezetés:
 • 3 doktorandus (ebből kettő sikeresen védett)
Publikációk száma:
 • 123 db, ebből idegen nyelvű: 14 db (monográfia: 6 db, ebből idegen nyelvű: 1 db, szerkesztett kötetben könyvfejezet 7 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000. Dialóg – Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2002. 431 o.
 • A 20. század gazdaságtörténete 1918-1990. Dialóg – Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2004. 324 o.
 • Európai uniós alapismeretek. PTE KTK, Pécs, 2007.
 • A magyarországi uradalmi rendszer változásai (1700-1945). In: Magyar Történeti Szöveggyűjtemény (18-20. század). AULA Kiadó, Budapest, 2003. 61-73. o.
 • Changes in Hungarian Agriculture in the Light of Latest Research Results (1000-1945). In: Simpozionul International. Development and Integration in Transition. Dezvoltare siIntegrare in Conditiilie. Tranzitiei. Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2003. 363-372. o.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Die Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft in Ungarn 1700-2000. Studia Hungarica. Schenk Verlag, Passau, 2007. 157 o.
 • Pécs gazdasági fejlődése 1867-2000. P-BKIK, Pécs, 2006. 326 o.
 • Der Staat, die wirtschaftliche Entwicklung und die Natinalitäten auf dem Gebiet des Königreichs Ungarn (1867-1918). In: Uwe Müller (Hg.): Ausgebeutet oder alimentiert? Regionale Wirtschaftspolitik und nationale Minderheiten in Ostmitteleuropa (1867-1939). Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Band 13. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2006. 101-119. o.
 • Uradalmi gazdaság és társadalom a 18-19. században. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2000. 285 o.
 • Kaposvár iparának története (1945-2000). In: T. Mérey Klára – Kaposi Zoltán: Kaposvár ipartörténete. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár, 2001. 209-422. o.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • PTE KTK Tudományszervezési Bizottságának tagja
 • PTE KTK – BBU Kolozsvár Közgazdasági Kar kapcsolat projektvezetője (2003-2005)
Tudományos társasági tagság:
 • MTA Agrártörténeti- és Faluszociológiai Bizottságának tagja,
 • MTA PAB több osztályában több munkabizottság tagja,
 • Hajnal István Társadalomtörténeti Egyesület tagja,
 • Magyar Történelmi Társulat tagja.
Kutatási projektek:
 • 22 pályázat elnyerése, köztük 4 OTKA, Széchenyi professzori ösztöndíj, Habsburg-ösztöndíj, Bolyai János kutatói ösztöndíj;
 • Pécs története monográfia 3. kötetének kutatásirányítója, szerkesztője,
 • Nagykanizsa városi monográfia kutatási program irányítása, szerkesztése;
 • a Pécs lexikon szerkesztője,
 • az Agrártörténelmi Szemle szerkesztő bizottságának tagja.
Konferencia-előadások:
 • 37 hazai, 13 nemzetközi.
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)