H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Hornyák Árpád - Rövid életrajz

Név Hornyák Árpád
Születési év 1971
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, egyetemi adjunktus
Tudományos fokozat PhD, történelemtudomány (2002)
Magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918-1927
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 6 év
 • Pécsi Tudományegyetem (2002-)
Oktatott tárgyak:
 • Magyar-jugoszláv kapcsolatok a 20. században I-II;
 • A Balkán államai a 20. században I-II;
 • A Balkán a 18-19. században;
 • A közép-európai államok a II. világháború után;
 • Magyar külpolitika 1918-1944;
 • Doktori képzésben való részvétel;
 • Külföldi diákok angol nyelvű oktatása.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • tudományos munkatárs (2002-2005)
 • egyetemi tanársegéd (2006-2007)
 • egyetemi adjunktus (2007-)
Fontosabb konferenciaszereplések:
 • Marosvásárhely (2007),
 • Újvidék (2007),
 • Szófia (2005, 2007),
 • Budapest (2003, 2005),
 • Pécs (2001-2007).
Külföldi kutatói ösztöndíjak:
 • IASH University of Edinburgh Research Fellowship (2002, 4 hó).
Külföldi vendégoktatói tevékenység:
 • Pädagogische Akademie des Bundes in Vorarlberg, Feldkirch (2006).
Publikációk száma:
 • 35 db, ebből idegennyelvű: 6 db (könyv: 2 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918-1927. Fórum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 350. o.
 • A délszláv állam megalakulása. In: A Kárpát-medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Imre emlékére. Pécs, 2000. 199-214. o.
 • A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság és IV. Károly első puccskísérlete 1921-ben. Századok, 2001/5. sz., 1183-1201. o.
 • A magyar-jugoszláv határ kialakulása az I. világháború után. Kutatási Füzetek 5. Pécs, 1999. 51-74. o.
 • Pécs szerb megszállása egy szerb újságíró szemével. Milan Glibonjski visszaemlékezései. Fordította, a bevezetőt a jegyzeteket és a névmutatót írta, a kötetet szerkesztette Hornyák Árpád, Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2006.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • A délszláv állam megalakulása. In: A Kárpát-medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Imre emlékére. Pécs, 2000. 199-214. o.
 • A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság és IV. Károly első puccskísérlete 1921-ben. Századok, 2001/5. sz., 1183-1201. o.
 • A magyar-jugoszláv határ kialakulása az I. világháború után. Kutatási Füzetek 5. Pécs, 1999. 51-74. o.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása Tudományos társasági tagság:
 • MTA Köztestületi tag,
 • Magyar Történelmi Társulat tagja,
 • Szerb Történelmi Társulat tagja,
 • Magyar Szociológiai Társulat Etnikai Kisebbségkutató Szakosztályának tagja,
 • Magyar-Bolgár Történész Vegyes Bizottság tagja.
Konferenciaszervezés:
 • Magyarságkép váltzozása a 20. század második felében Pécs (2007).
Konferencia-előadások:
 • 38 hazai, 7 nemzetközi.
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)