H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Harsányi Iván - Rövid életrajz

Név Harsányi Iván
Születési év 1930
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem szakos középiskolai tanár
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, emeritus professzor
Tudományos fokozat CSc, történelemtudomány (1985)
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 51 év
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem Lenin Intézet (1954-1957)
 • Budapest Nap Utcai Általános Iskola (1957-1958)
 • Központi Pedagógus Továbbképző Intézet (1958-1963)
 • MSZMP Politikai Főiskola (1969-1990)
 • Janus Pannonius Tudományegyetem (1990-)
Oktatott tantárgyak:
 • 19-20. századi egyetemes történet;
 • Munkásmozgalom-történet;
 • Dél-Európa története;
 • Európai integráció;
 • 20. századi konfliktustörténet;
 • Spanyol civilizációtörténet;
 • Doktori képzésben való részvétel;
 • Külföldi hallgatók spanyol és német nyelvű oktatása.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • dr. univ. (1966)
 • egyetemi tanársegéd (1954-1958)
 • főiskolai adjunktus (1958-1969)
 • egyetemi docens (1969-1986)
 • egyetemi tanár (1986-2000)
 • emeritus professzor (2000-)
Fontosabb konferenciaszereplések:
 • Párizs (1975),
 • Zágráb (1975),
 • Berlin (1977),
 • Halle/Saale (1978),
 • Mierki (Lengyelország, 1978),
 • Madrid (1980),
 • Szófia (1982),
 • Linz (1986),
 • Halle/Saale (1987),
 • Linz (1990),
 • Szófia (1988),
 • Linz (1990),
 • Linz (1991),
 • La Laguna (Spanyolország, 1992),
 • Barcelona (1992),
 • Lausanne (1997),
 • Getafe (Spanyolország, 1999).
Külföldi kutatói ösztöndíjak:
 • Moszkva (1973, 1977),
 • Berlin (1976),
 • Madrid (1984, 1992, 1996).
PhD-témavezetés:
 • 4 doktorandusz.
Publikációk száma:
 • 160 db, ebből idegennyelvű: 29 db (könyv 3 db, szerkesztett kötet: 45 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Mussolini – Franco. Pannonica, Budapest 2001. 389 o. (társszerzővel)
 • A spanyol konzervativizmus a XX. században. Múltunk, 2002/3–4. sz., 215–264. o.
 • El viraje opusdeista de la política económica española y las relaciones con el este (1957–1960) en la documentación diplomática húngara. In: V Encuentro de Investigadores del Franquismo. CD–Rom, Albacete, 2003. Mesa 2., Ponencia 8.
 • Spanyol dilemmák–spanyol megoldások a 19–20. század útvesztőjében. Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 2006. 200 o.
 • Episodios poco conocidos del proceso del restablecimiento de las relaciones interestatales de Espana y Hungaría. Iberoamericana Quinqueecclesiensis 4. Univesidad de Pécs, Centro Iberoamericana, Pécs, 2006.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • A spanyol népfront 1936. februári választási győzelmétől a júliusi lázadásig. Párttörténeti Közlemények, 1976/2. sz., 85-118. o;
 • A Franco-diktatúra jellegéről. In: A fasizmus ideológiájáról. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983. 93-111.o.
 • A Franco-diktatúra születése (1938-1939). Kossuth, Budapest, 1988. 394 o.
 • 1943-1944 magyarországi eseményei spanyol diplomáciai iratok tükrében. Századok, 1995/3. sz., 629-694. o.;
 • Egy eszmerendszer – két diktatúra a 20. századi Spanyolországban. In: Akik nyomot hagytak a 20. századon. Diktátorok – Diktatúrák. Napvilág kiadó, Budapest, 1997. 86-111. o.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • PTE BTK Kari Doktori és Habilitációs Bizottság tagja (1991-1999)
Tudományos társasági tagságok:
 • MTA Köztestületi tag (1989-),
 • Magyar Történelmi Társulat tagja (1969-),
 • Igazgató Választmányának tagja (1991-1999),
 • Magyar Politikatudományi Társaság tagja (1990-),
 • Tudományos Ismeretterjesztő Társaság Történeti Szakosztálya tagja (1969-),
 • Madridi Európa Egyetem (U.E.M.) Jelenkortörténeti Tanszéke (Matilde Eiroa de San Francisco) által koordinált, a Pireneusi félsziget és Közép-Európa közti migrációs folyamatokkal foglalkozó nemzetközi kutatócsoport (Movimientos Intraeuropeos. De la Europa Centro Oriental a la Península Ibérica) tagja (2003-)
Konfernciaszervezés:
 • 6 db
Szerkesztőbizottsági tagság:
 • Múltunk (1990-),
 • Acta Hispánica (Szeged, 2000-),
 • Kutatási füzetek (Pécs, 1997-),
 • International Labour Mouvement Yearbook (1974-2007).
 • A Cercles c. (spanyol, ill. katalán nyelvű kultúrtörténeti folyóirat) nemzetközi tanácsadó testületének tagja (1999-)
Konferencia-előadások:
 • 34 hazai, 27 nemzetközi.
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)