H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Gyarmati György - Rövid életrajz

Név Gyarmati György
Születési év 1951
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem-földrajz szakos középiskolai tanár
Jelenlegi munkahely, munkakör Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, főigazgató
PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, egyetemi docens (akkreditácisó nyilatkozatot adott)
Tudományos fokozat CSc, történelemtudomány (1997)
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím dr. habil. (2002)
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 30 év
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem (1977-1998)
 • Pécsi Tudományegyetem (1990-1994, 1997-)
Oktatott tárgyak:
 • Magyarország története a 20. század második felében;
 • Politika- és társadalomtörténet;
 • Doktori képzésben való részvétel;
 • Külföldi hallgatók német nyelvű oktatása.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • egyetemi tanársegéd (1977-1982)
 • egyetemi adjunktus (1982-1997)
 • egyetemi docens (1997-)
Fontosabb konferenciaszereplések:
 • Berlin (1985),
 • Ljubjana (1987),
 • München-Tutzing (1989),
 • Bécs (1989, 1991, 1998, 2006),
 • Varsó (1990, 2006),
 • Salzburg (1991),
 • Tübingen (1994, 1995, 1996),
 • Szófia (1996, 2006),
 • Belgrád (1996),
 • Pozsony (1997, 2006),
 • Graz (2004),
 • Párizs (2006),
 • Kolozsvár (2004, 2006),
 • Budapest (1980, 1982, 1985, 1987, 1995, 1996, 1998-től minden évben több)
 • Debrecen (1994, 1997, 2000, 2006), Pécs (1989, 1992, 1998, 2000, 2001, 2003, 2006),
 • Szeged (1985, 1998, 1992, 2000).
Külföldi kutatói ösztöndíjak:
 • Mainz (1981-1982, 9 hó),
 • Bécs (1985, 1987, 1992, 3-3 hó),
 • Berlin (1989, 1 hó),
 • Firenze (1992, 2 hó).
Külföldi vendégoktató tevékenység:
 • Fledkirch (2001),
 • Kolozsvár (2003).
PhD-témavezetés:
 • 5 doktorandusz.
Publikációk száma:
 • 95 db, ebből idegennyelvű: 15 db (könyv: 3 db, idegennyelvű könyvrészlet 4 db, szerkesztett kötet: 7 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • La Hongrie de la deuxieme guerre mondaile jusqu’a nos jours (1945 - 2000). In: Mil ans d’histoire Hongroise. (Édité par István György Tóth) Corvina – Osiris, Budapest, 2003. 599-682. o.
 • Hungary in the Second Half of the Twentieth Century. In: A Concise History of Hungary. (Ed by István György Tóth) Corvina – Osiris, Budapest. 2005. 549-634. o.
 • Ungarn vom Zweiten Weltkrieg bis Heute. In: Geschichte Ungarns. (Hrsg: István György Tóth) Corvina – Osiris, Budapest. 2005. 691-784. o.
 • A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései, 1953-1956. I-III. kötet, 1955-1956. (Szerk: Gyarmati György) ÁBTL, Budapest, 2001-2005. 1002 o.
 • Die Geschichte der Staatssicherheitsbehörde (ÁVH) vor 1956. Europäische Rundschau. 2006/3. sz., 21-34. o.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Winston S. Churchill: A második világháború I – II. Budapest. 1989. Európa, 1423 o. + további 3 kiadás, (Válogatás és utószó)
 • Politika és társadalom, 1945-1989; A rendszerváltás, 1989-1994. In: Magyarország a XX. században. (Főszerk: Kollega Tarsoly István), Babits Kiadó, Budapest, 1996. 140-250, 251-281. o.
 • Március hatalma – a hatalom márciusa. Fejezetek Március 15. ünneplésének történetéből. Paginarum Kiadó, Budapest 1998. 232 o.
 • Conceptual Changes on Central European Integration in Hungarian Political Thinking, 1920 – 1948. In: Geopolitics in the Danubian Region. Hungarian Reconciliation Efforts 1848 – 1998. (Ed. by Béla K. Király and Ignác Romsics) CEU PRESS, Budapest 1998. 414 o.
 • A Parlament korlátjánál. Média-Cent Kiadó, Vác. 2003. 294 o.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása Tudományos társasági tagságok:
 • Történelemtanárok Egylete Bizottmányának tagja (1996-),
 • Történelemtanárok Egylete Bizottmányának elnökhelyettese (1997-2003),
 • MTA Történettudományi Bizottságának választott tagja (2003-),
 • Magyar Történelmi Társulat Igazgatóválasztmányának tagja (2007-).
Konferenciaszervezés:
 • 5 magyar, 3 nemzetközi.
Szerksztőbizottsági tagságok:
 • Századok szerkesztő bizottságának tagja (2003-2007).
Kutatási projektek:
 • 3 db.
Konferencia-előadások:
 • 45 hazai, 6 nemzetközi.
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)