H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Gőzsy Zoltán - Rövid életrajz

Név Gőzsy Zoltán
Születési év 1974
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem szakos középiskolai tanár (PTE)
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Újkortörténeti Tanszék, egyetemi adjunktus
Tudományos fokozat PhD (történettudomány), 2008
Egy Somogy megyei mezőváros lehetőségei és korlátai a 18. században. Szigetvár mezőváros története 1689-1798 között
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 8 év
 • Pécsi Tudományegyetem (2000-)
 • Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (2004-)
Oktatott tárgyak:
 • Történetírás története;
 • Bevezetés a történettudományba;
 • Történeti megismerés sajátosságai;
 • Latin forrásolvasás;
 • Latin nyelv;
 • Magyarország története 1686-1914;
 • Forrásismeret;
 • Kutatási, szerkesztési, módszertani alapelvek;
 • Újkori, modernkori egyháztörténet.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • Somogy Megyei Levéltár - levéltáros (1997-2002)
 • Somogy Megyei Levéltár - főlevéltáros (2002-2004)
 • egyetemi tanársegéd (2004-),
 • egyetemi adjunktus (2009-)
Fontosabb konfernciaszereplések:
 • Miskolc (2004);
 • X. Szabadkai Nyári Akadémia (2006);
 • Berlin Collegium Hungaricum (2006);
 • Lipcse (GWZO, 2007), Ulm, Donauschwäbische Zentralmuseum (2007).
Külföldi kutatói ösztöndíjak:
 • Erasmus Ösztöndíj Tübingen (2000, 5 hó).
Külföldi vendégoktatói tevékenység:
 • Universität Leipzig (2006).
Publikációk száma:
 • 40 db, ebből idegen nyelvű: 5 db (könyv: 5 db, ebből idegennyelvű: 2 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Die Glasfenster des Archivs von Somogy (A somogyi levéltár üvegablakai). Kaposvár, 2004. The stained glass windows of Somogy County Archives (A somogyi levéltár üvegablakai). Kaposvár, 2004.
 • A Pécsi Egyházmegye nyugati határainak problémái a 18. század elején. In: A Pécsi Egyházmegye történetének forrásai. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis. I. Szerkesztette: Fedeles Tamás – Varga Szabolcs. Pécs, 2005. 134-155. o.
 • A somogyi zsidóság története 1686 és 1815 között. In: Újrakezdések. Zsidósors Somogy megyében a XVIII. századtól napjainkig. Szerkesztette: Bősze Sándor. Kaposvár, 2005.
 • Az egyháztörténet 18-19. századi forrásai a dunántúli megyei levéltárakban. In: A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis. II. Szerkesztette: Varga Szabolcs – Vértesi Lázár. Pécs, 2006.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Pesty Frigyes Helynévtára. Fontes Comitatus Simighiensis 1. (Forrásközlés). Kaposvár, 2002.
 • Hitbizományi iratok. (Repertórium). Somogy Megye Múltjából - Segédletek 1. Kaposvár, 2003.
 • A Somogy Megyei Levéltár középkori oklevelei. CD-ROM, Kaposvár, 2004. (A kiadás előkészítése, a szövegek gondozása, bevezető tanulmány írása).
 • Adalékok Somogy vármegye világi és egyházi közigazgatásához a 17. század végén és a 18. század első harmadában. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 2007.
 • Die Pfarrer und die Rekatholisierung in Südtransdanubien nach der Osmanenzeit. Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja. Broj 14.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása Tudományos társasági tagság:
 • Magyar Levéltárosok Egyesülete Regesztázó Munkabizottság (2000-),
 • Magyar Levéltárosok Egyesülete (2004-),
 • Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Egyháztörténeti Intézet (2004-);
 • Magyar Történelmi Társulat (2008-)
Kiállítások rendezése:
 • „Somogy megye 1000 éve” Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (2001),
 • Grbovi plemstva Županije Somogy (Somogyi Levéltár üvegablakai). Rijeka (Horvátország). Rijeka Városi Levéltár (2004).
Kutatási projektek:
 • Geistwissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Lipcse, tudományos munkatársként részvétel az „Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas in 17-18. Jahrhundert” projektben (2006),
 • Geistwissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Lipcse, tudományos munkatársként részvétel az „Orientperzeption” projektben. Témám: Kirchen, religiöse Gruppen und Kircheninstitution im südtransdanubischen Raum (Egyház, egyházi közigazgatás a dél-dunántúli térségben). (2007);
 • Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen. Tudományos munkatársként részvétel az „Demographische Prozesse” projektben. (2008).
Konferencia-előadások:
 • 17 hazai, 5 nemzetközi
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)