H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes - Rövid életrajz

Név Fischerné Dárdai Ágnes
Születési év 1954
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem-német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, okleveles könyvtáros
Jelenlegi munkahely, munkakör Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, főigazgató
Tudományos fokozat PhD, pedagógia (2001)
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím dr. habil. (2006)
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 29év
 • József Attila Tudományegyetem, Középkori Egyetemes Történeti Tanszék (1980-1983)
 • József Attila Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium, Szeged (1983-1987)
 • Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs (1987-1994)
 • Janus Pannonius Tudományegyetem, Oktatásmódszertani Tanszék (1994-1999)
Oktatott tárgyak:
 • történelem,
 • német nyelv,
 • művelődéstörténet,
 • didaktika,
 • neveléstörténet,
 • történelemdidaktika,
 • szakmódszertan,
 • tankönyvelmélet,
 • kutatásmódszertan,
 • könyvtárhasználati ismeretek,
 • könyvtármenedzsment
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • könyvtáros, JATE Központi Könyvtár (1977-1980)
 • ösztöndíjas gyakornok JATE, Középkori Egyetemes Történeti tanszék (1980-1983)
 • dr. univ. (1983),
 • PhD, pedagógia (2001),
 • habilitáció, történettudomány (2006)
 • középiskolai szakvezető tanár, történelem, (1983-1994) JATE, Gyakorló G., Janus Pannonius Gimnázium
 • történelem szaktanácsadó, Baranya Megyei Pedagógiai Intézet, (1987-1994)
 • egyetemi adjunktus, JPTE Tanárképző Intézet (1994-1999)
 • érettségi vizsgaszakértő, történelem, Országos Közoktatási Intézet Érettségi Vizsgaközpont, (1996-2005)
 • könyvtári szakértő, és szakfelügyelői jogosítvány, OKM Könyvtári Intézet, 2008
Fontosabb nemzetközi konferenciaszereplések:
 • Tutzing (1996),
 • Braunschweig (1997),
 • Oslo (2000),
 • Rabat (2004).
Külföldi kutatói ösztöndíjak:
 • Braunschweig (1998, 1 hó; 1999, 1 hó; 2000, 1 hó).
Külföldi vendégoktatói tevékenység:
 • Nürnberg/Erlangen (1996),
 • Braunschweig (1999, 2000),
 • Feldkirch (1999, 2000, 2002).
PhD-témavezetés:
 • 2 doktorandusz
Publikációk száma:
 • 67 db, ebből idegen nyelvű: 15 db (könyv: 2 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Történelmi megismerés – történelmi gondolkodás I-II.. ELTE – BTK – MTT, Pécs: 2006. – 197+205 o.
 • A tankönyvkutatás alapjai. Dialóg Campus, Budapest – Pécs, 2002. 156 o.
 • Történelemdidaktikai nézetek a történelem tanulásának sajátosságairól. In: Pécsi történeti katedra / Kiss Gergely Bálint – Fischer Ferenc – Vonyó József (szerk.) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet, 2008. 469-481. p.
 • A problémaorientált történelemtanítás koncepciója. Új Pedagógiai Szemle, 57. 2007/ 2. sz. 9-59. p.
 • Történelemdidaktika és kontroverzív történelemtanítás. In: Történelemtanítás módszertan: Tanulmányok a 75 éves Szabolcs Ottó tiszteletére. Szerk. Nagy Péter Tibor – Vargyai Gyula. Budapest., Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2002. 34-43. o.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Abiturreform im Fach Geschichte in Ungarn. Förderung der Kompetenzen im historischen Erkentnissprozess. In: (Hrsg.) Wolfgang Weber: Regionalgeschichten-Nationalgeschichten. Festschrift für Gerhard Wanner zum 65. Geburtstag. Schriftenreihe der Rheticus-Gesellschat 44. Feldkirch, 2004. 327-349. o. (társszerzővel)
 • Die Raumwahrnehmung in der Zeit der Globalisierung und die Möglichkeiten ihrer Entwicklung im Geschichtsunterricht. In: Historical counciousness and history teaching in a globalizing society = Geschichtsbewusstein und Geschichtsunterricht in einer sich globalisierenden Gesellschaft / hrsg. von Karl Pellens [et al.]. Lang, Frankfurt am Main, 2001. 239-247. o.
 • A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái: Elméleti segédanyag. Tanári kincsestár. Történelem, 2003. november 1-10. o.
 • Das Balkanbild in ungarischen Schulbüchern für Geschichte und Geographie / Fischerné Dárdai Ágnes – Mészáros-Császár Zsuzsa. – In: Pulverfass, Powder Keg, Baril de Poudre? : Südosteuropa im europäischen Geschichtsschulbuch/South Eastern Europe in European History Textbooks / Helmedach, Andreas. - Hannover : Verlag Hahnsche Buchhandlung, 2007. 199-215. p.
 • Magyar és német történelemtankönyvek kvantitatív tankönyvanalízise. „Ókori Hellász” fejezeteiben. Iskolakultúra, 2006/2. sz., 26-32. o.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása Tudományos társasági tagságok:
 • Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata (1996-),
 • International Society for History Didactics (1996-),
 • MTA PAB Pedagógiai Szakosztály (1993-),
 • MTA PAB Neveléstörténeti Szakosztály (2005-);
 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete (2000-),
 • Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (1999-),
 • OTKA Könyvtárbizottság Kuratóriuma (2000-2006).
Szerkesztőbizottsági tagságok:
 • Information. Mitteilungen. Communications. Az International Society for History Didactics évkönyve (1996-2005),
 • Könyv és Nevelés folyóirat (2005-)
Konferencia-előadások:
 • 15 hazai, 7 nemzetközi.