H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Disszertációk

„A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban” Doktori Program

Tézis PEA
Disszertáció PEA
Szerző Mrenka Attila
MTMT 10021289
Témavezető Dr. Fekete Mária
Védés 2019. február 15. 11.00 / PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 106.
Cím Kapcsolatrendszerek a Dunántúl őskorában – a vaskorhoz vezető út

Tézis PEA
Disszertáció PEA
Szerző Stipich Béla
MTMT 10031153
Témavezető Prof. Dr. Vargyas Péter / Dr. Csabai Zoltán
Védés 2019. február 8. 13.00 / PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 106.
Cím A hatalomgyakorlás lehetőségei és korlátai a Hettita Birodalomban
Tézis PEA
Disszertáció PEA
Szerző Agócs Nándor
MTMT 10025048
Témavezető Grüll Tibor / Nagyernyei Szabó Ádám
Védés 2018. március 21. / PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M. ép. I. emelet 106.
Cím 'Dignitas, Auctoritas, Maiestas és Potestas’ Pannoniában

Tézis PEA
Disszertáció PEA
Szerző Szabó Máté
Témavezető Prof. Dr. Visy Zsolt
Védés éve / Helye: 2018. január 20. (kedd) 12.00 óra / PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. I. emelet 106.
Cím Roncsolásmentes régészeti módszerek alkalmazása római kori vidéki települések régészetében Magyarországon

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Turcsán-Tóth Zsuzsanna
Témavezető Dr. habil. Nagyernyei-Szabó Ádám, PhD
Védés éve: 2015. december 17. (csütörtök) 12.00 óra – PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. I. emelet 106.
Cím Alapvetés az Ephesosi Artemis szobrok ikonográfiai programjának elemzéséhez

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Farkas István Gergő
Témavezető Prof. Dr. Visy Zsolt; Prof. Dr. C. Sebastian Sommer
Védés éve: 2015. október 13. (kedd) 12.00 – PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. I. emelet 106.
Cím The Roman Army in Raetia

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Fazekas Ferenc
Témavezető Prof. Dr. Visy Zsolt
Védés éve: 2015. október 12. (hétfő) 12.00 – PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. I. emelet 106.
Cím Késő antik transzformáció(k) a Valeriai Limes mentén (Kr. u. IV-V. század)

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Csabai Zoltán
Témavezető Dr. Dezső Tamás (2009-2010); Prof. Vargyas Péter (2005-2009)
Védés éve: 2011. május 7. 11.00 Pécs, Rókus u. 2. Tóth István Terem
Cím Hitel és kamat az ókori Babilóniában a Kr. e. 1. évezredben

 

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Gábor Olivér
Témavezető Dr. Visy Zsolt
Védés éve: 2009. június 11. 12h, Rókus u. 2., II. emelet 207.
Cím Sopianae késő antik (északi) temetőjének épületei és festményei

 

„A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1800 között” Doktori Program

PEA archívum .handle
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Báling Péter
MTMT ID 10053323
Témavezető Prof. Dr. Bagi Dániel
Védés éve/helye: 2019. április 30. kedd, 12.00 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 106-os terem
Cím Az Árpád-ház hatalmi kapcsolatrendszerei. Rokonok, barátok és dinasztikus konfliktus Kelet-Közép-Európában a 11. és kora 12. században

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Pálffy Margit
Témavezető Dr. Sashalmi Endre, Dr. Bagi Dániel
Védés éve/helye: 2014. június 12. 12.00 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 106-os terem
Cím Kihívások és válaszok, különös tekintettel William Sherlockra és az általa generált pamfletirodalomra

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Glück László
Témavezető Dr. Oborni Teréz
Védés éve/helye: 2013. november 20. 11.30 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 106.
Cím Az öt máramarosi város társadalma a 16-18. században

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Mátyás-Rausch Petra
Témavezető Dr. Oborni Teréz
Védés éve/helye: 2012. június 12. 11 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím A szatmári bányavidék története a Báthoryak korában (1571-1613)

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Botor Tímea
Témavezető Dr. Font Márta, Dr. Sashalmi Endre
Védés éve: 2011. június 1. 12.30
Cím A Moszkvai Fejedelemség története a nagyfejedelmi végrendeletek (1336-1462) tükrében

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Farkis Tímea
Témavezető Dr. Sashalmi Endre PhD
Védés éve: 2010. március 10.
Cím Egy 17. századi értelmiségi pálya Gregorio Leti Történelmi és politikai ceremónia című művének korabeli jelentősége és helye az író életművében

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kuzma Dóra
Témavezető Dr. Varga J. János, tudományos tanácsadó, MTA Történettudományi Intézet
Védés éve: 2008. december 3.
Cím Besztercebánya szabad királyi város politikai elitjének összetétele és városirányító tevékenysége (1500-1605)

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Gözsy Zoltán
Témavezető Dr. Oborni Teréz, tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet
Védés éve: 2008. június 16.
Cím Egy Somogy Megyei mezőváros lehetőségei és korlátai a 18. században – Szigetvár mezőváros története 1689 és 1798 között

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Varga Szabolcs
Témavezető Dr. Oborni Teréz, tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet
Védés éve: 2008. november 10.
Cím Szlavónia berendezkedése a késő középkor és kora újkor határán

„Európa és a magyarság a 18-20. században.” Doktori Program

PEA archívum .handle
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Deák Máté
MTMT ID 10015936
Témavezető Prof. Dr. Fischer Ferenc
Védés éve/helye: 2019. március 20. 11.00 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M. ép. 207-es terem
Cím A német polgári repülés újjászületése a versaillesi békét követően Németországban, Európában és a világban (1919-1933)

PEA archívum .handle
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Hamerli Petra
MTMT ID 10044015
Témavezető Hornyák Árpád és Alessandro Vagnini
Védés éve/helye: 2018. április 25. 11.00 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M. ép. 207-es terem
Cím Magyar–olasz kapcsolatok és regionális hatásaik (1927–1934)

PEA archívum .pdf
Tézis .handle
Disszertáció .pdf
Szerző Szalánczi József Krisztián
MTMT ID 10032154
Témavezető Prof. Dr. Fischer Ferenc
Védés éve/helye: 2018. február 21. 11.30 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M. ép. 207-es terem
Cím Németország helye a déli-sarkvidéki Nap alatt. Az Antarktisz felosztásának kérdése a 20. század első felében, különös tekintettel az 1938–1939-es német Antarktisz-expedíció előzményei, valamint nemzetközi, katonai és gazdasági vonatkozásaira
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kindl Melinda
Témavezető Dr. Harsányi Iván
Védés éve/helye: 2016. december 7. 11.30 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M. ép. 207-es terem
Cím Párhuzamos kényszerpályák. Olasz–magyar diplomáciai kapcsolatok 1943–1945 között

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Csibi Norbert
Témavezető Dr. Gőzsy Zoltán
Védés éve/helye: 2015. szeptember 30. 11.30 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím Az országos katolikus nagygyűlések társadalomszervező és közművelődési tevékenysége Magyarországon az első világháború előtt

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Simonovics Ildikó
Témavezető Dr. Gyarmati György
Védés éve/helye: 2015. szeptember 23. 11.30 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím Divat és szocializmus. Magyarország divattörténete 1945-1968

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Dévényi Anna
Témavezető Dr. Vonyó József
Védés éve/helye: 2015. június 19. 13 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím Nemzetnevelés: Pedagógia vagy Propaganda?

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Pinke Zsolt
Témavezető Dr. Majdán János
Védés éve/helye: 2015. június 3. 11.30 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím Alkalmazkodás és felemelkedés - modernizáció és leszakadás: Kis jégkorszaki kihívások és társadalmi válaszok a Tiszántúlon

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Dávid Ferenc
Témavezető Prof. Dr. Fischer Ferenc és Dr. Okváth Imre
Védés éve/helye: 2015. május 13. 11.30 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím A magyar katonai titkosszolgálatok megszervezése - A HM Katona Politikai Osztály szervezete, feladata és működése, 1945-1947

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Szakolczai Attila
Témavezető Prof. Dr. Ormos Mária
Védés éve/helye: 2015. május 6. 11:30 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím A Tóth Ilona és társai per komplex vizsgálata

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Medved’ova Gabriella
Témavezető Egyéni
Védés éve/helye: 2014. november 5. 11.30 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207.
Cím Deutsches Schulwesen in Olomouc 1918-1938

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Ferkov Jakab
Témavezető Dr. Sokcsevits Dénes
Védés éve/helye: 2014. június 11. 14.00 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207.
Cím A baranyai horvátok közművelődéstörténete a dualizmus korában (1967-1918)

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Slachta Krisztina
Témavezető Dr. Gyarmati György
Védés éve/helye: 2014. május 21. — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207.
Cím A Stasi Magyarországon. Az egykori NDK Állambiztonsági Minisztérium operatív csoportjának magyarországi tevékenysége, együttműködés a magyar és a kelet-német állambiztonsági szervek között, 1964-1989.

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Váradi János
Témavezető Prof. Ormos Mária
Védés éve/helye: 2014. február 19. 11.30 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207.
Cím A cigány népesség a történeti Magyarország polgári korszakában

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Gábor Péter
Témavezető Dr. Gyarmati György
Védés éve/helye: 2013. december 11. 11.30 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207.
Cím Jóvátétel és külkereskedelmi orientációváltás Magyarországon, 1945-1949/51

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kovács Tamás
Témavezető Prof. Ormos Mária, akadémikus
Védés éve/helye: 2013. december 4. 11.30 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207.
Cím Megfigyelés, internálás, deportálás az internálás és a toloncolás kérdésköre a két világháború között, különös tekintettel a II. világháború korára

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Gazdag László
Témavezető Dr. Vonyó József
Védés éve/helye: 2013. november 20. 11.30 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím Herczeg Ferenc, a politikai publicista

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Gelencsér Ildikó Éva
Témavezető Dr. habil. Sokcsevits Dénes PhD
Védés éve/helye: 2012. december 5. 11 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím Az Európai Unió konfliktuskezelési kísérletei a Nyugat-Balkánon

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kalakán László
Témavezető Dr. Ormos Mária
Védés éve/helye: 2012. június 13. 12 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Havasdi József
Témavezető Dr. Majdán János
Védés éve: 2012. április 18. 12.00 – Helye: PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207.
Cím Duna menti zárvonalak az 1831. évi kolerajárvány idején Dél-Dunántúlon

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Khaled A. László
Témavezető Nagy Mariann
Védés éve: 2011. december 14. 11 óra – Helye: PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím A magyarországi metodizmus története 1920-1948 között. Egy vallási alternatíva esélyei Trianontól a fordulat évéig

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Nagy Mihály Zoltán
Témavezető Gyarmati György
Védés éve: 2011. december 7. 11 óra – PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím Kisebbségi érdekképviselet vagy pártpolitika? A Romániai Magyar Népi Szövetség története, 1944-1953

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kiss Zsuzsanna
Témavezető Prof. Ormos Mária, akadémikus
Védés éve / helye: 2011. november 30. 11.00 – Helye: PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím A történeti pszichológia elmélete és gyakorlatának lehetőségei a nemzetiszocializmus példáján

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Pohánka Éva
Témavezető Dr. Vonyó József
Védés éve / helye: 2011. november 25. 11.00 óra – A doktori védés helye: PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. 207-es terem
Cím A Pécsi Püspöki Könyvtár története (1774-1945)

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Gidó Csaba
Témavezető Dr. Majdán János
Védés éve / helye: 2011. november 23. 11.00 óra – PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. 207-es terem
Cím A vasúthálózat kiépülése Székelyföldön és szerepe a régió modernizációjában (1868-1915)

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Rigó Róbert
Témavezető Dr. Gyarmati György
Védés éve: 2011. november 16. 11 óra – PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím Elitváltás Kecskeméten (1938-1948)

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Gonda Gábor
Témavezető Seewann, Gerhard
Vonyó József
Védés éve: 2011. november 09. 11 óra – PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. 207-es terem
Cím Nemzetiségpolitikai megfontolások, kényszermigráció és földreform németek által lakott dél- és nyugat-dunántúli településeken 1944-1948

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Bencsik Gábor
Témavezető Dr. Nagy Mariann PhD
Védés éve: 2010. december 15. 11:30
Cím A magyarországi cigányság történeti ikonográfiája a 20. század előtt

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Szigetvári Krisztián
Témavezető Dr. Harsányi Iván professor emeritus
Védés éve: 2010. december 8. 12:00
Cím Primo de Rivera diktatúrájának oktatáspolitikája és a rendszer ideológiájának tükröződése a tankönyvekben (1923. szeptember – 1930. január)

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Bene Krisztián
Témavezető Dr. Ormos Mária akadémikus, professor emerita
Védés éve: 2010. december 1. 11:30
Cím A francia fegyveres kollaboráció a második világháborúban

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Baumgartner Bernadette
Témavezető Dr. habil. Vonyó József
Prof. Dr. Gerhard Seewann
Védés éve: 2010
Cím Kisebbség a kisebbségben – A Szatmár megyei németek a két világháború között 1918-1940

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kolnhofer Vince
Témavezető Dr. Ormos Mária
Védés éve: 2009
Cím A gradistyei horvátok és a magyar-osztrák határkijelölés

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Janek István
Témavezető Dr. Ormos Mária
Védés éve: 2009
Cím Szlovák-Magyar kapcsolatok (1939-1944)

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Dr. Bánkuti Gábor
Témavezető
Védés éve: 2009
Cím Jezsuiták elleni koncepciós perek 1948-1965

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Dr. Krisch András
Témavezető Dr. habil. Hahner Péter, PhD
Védés éve: 2009
Cím Francia megszállás Magyarország szabad királyi városaiban 1809

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Melega Miklós
Témavezető
Védés éve: 2009. február 25. 14 óra. PTE BTK Rókus u. 2. M ép. 207. terem
Cím A modern város születése. Szombathely infrastrukturális fejlődése a dualizmus korában, a hazai és nemzetközi tendenciák tükrében

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kovács Zoltán András
Témavezető Dr. Gyarmati György
Védés éve: 2008. szeptember 24. — 14 óra PTE BTK Rókus u. 2. M ép 207.
Cím Szálasi-kormány Belügyminisztériuma. Rendvédelem, állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Paksy Zolán
Témavezető Dr. Vonyó József egyetemi docens
Védés éve: 2008. október 8, 11 óra PTE Rókus u. 2. M ép. 207.
Cím A magyarországi nemzetiszocialista mozgalmak alakulása, tevékenysége és társadalmi bázisa a Dunántúlon 1932 és 1939 között

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Katona Attila
Témavezető Dr. Vonyó József egyetemi docens
Védés éve: 2008. november 12. 14 óra PTE BTK Rókus u. 2. M ép.207. terem
Cím A Zsidóság és zsidókérdés Vas vármegyében 1910-1938

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Apáti Anna Zita
Témavezető Dr. Surányi Róbert
Védés éve: 2008. április 23. 14.00 óra
Cím Az önálló ír állam létrejöttének esélye 1916-1923

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Dr. Kalocsai Péter
Témavezető Dr. Majdán János
Védés éve: 2008
Cím A vidéki városok tömegközlekedése Magyarországon, különös tekintettel a Nyugat-Dunántúlra, 1867 és 1914 között

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Huszár Zoltán
Témavezető Ormos Mária professor emerita, az MTA r. tagja
Védés éve: 2007. december 12. 14:00
Cím Integrációs kísérlet a Duna-medencében a 19. század végétől a második világháború kezdetéig
Az Első Dunagőzhajózási Társaság (DGT/DDSG) története, pécsi bányászata, különös tekintettel a Társaság pécsi szociális és oktatási infrastruktúrájára

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Réti Balázs
Témavezető Dr. Fischer Ferenc
Védés éve: 2003 – PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím A brit haditengerészet és a mediterráneum a korabeli magyar források tükrében (1935-1939)

 

Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program

PEA archívum .handle
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Száva Borbála
MTMT ID 10025504
Témavezető Dr. Vargyas Gábor
Védés éve/helye: 2019. április 24. szerda, 13.00 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 316.
Cím Clothes Carved into Stone. An Analysis of the Figural Representations of a 10th - century Shaivist Sanctuary, Banteay Srei

PEA archívum .handle
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Bálizs Beáta
MTMT ID 10040408
Témavezető Dr. Vargyas Gábor
Védés éve/helye: 2019. március 20. 13.00 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 316.
Cím „Veres vagiok, piros vagiok”. A piros-vörös színnévkettős a magyar nyelvben és kultúrában
PEA archívum .handle
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Gatti Beáta
MTMT ID 10021287
Témavezető Mohay Tamás
Védés éve/helye: 2018. december 6. 14.00 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 316.
Cím Emlékezet, örökség, identitás: bukovinai székelyek néprajzi, kulturális antropológiai vizsgálata

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Balatonyi Judit
Témavezető Dr. Pócs Éva
Védés éve / Helye: 2016. május 27. 13h — Pécs, Rókus u. 2. Ró 316. terem
Cím Közös kultúra és különböző identitások? A gyimesi (magyar, román) lakodalmi kultúra vizsgálata

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Sárközi Ildikó Gyöngyvér
Témavezető Dr. Vargyas Gábor
Védés éve / Helye: 2016. január 19. 13.00 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M 316. terem
Cím A mártírium homályából. Sibe ősök és hősök a nemzetépítés oltárán

Tézis NINCS
Disszertáció PEA
Szerző Sebestény Anikó
Témavezető Dr. Vargyas Gábor
Védés éve / Helye: 2015. november 16. 14. óra. / Université Paris Ouest Nanterre – La Défense
Cím Les offrandes domestiques comme point d’ancrage de la cohérence cérémonielle à Bali (Indonésie) [A házi áldozatok Balin, mint a bali szertartások koherenciájának fogódzó pontjai]

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Szántó Diána
Témavezető Dr. Viga Gyula
Védés éve / Helye: 2015. június 8.14.00 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M 316. terem
Cím Where parallel worlds meet: civil society and civic agency. Politicising polio in Sierra Leone

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Mándi Nikoletta
Témavezető Dr. Nagy Zoltán
Védés éve / Helye: 2013. szeptember 2. 12.00 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. 316. terem
Cím Lokális drámák - univerzális nyelv. Terápiás közösségben felépülő szenvedélybetegek életút narratíváinak visszatérő motívumai

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Madácsy József
Témavezető Dr. Nagy Zoltán
Védés éve / Helye: 2013. május 6. 12.00 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. 316. terem
Cím „A mélypont ünnepélye” Az Anonim Alkoholisták Közössége Magyarországon

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Rudasné Bajcsay Márta
Témavezető Dr. habil. Nagy Ilona PhD
Védés éve / Helye: 2012. december 7. 12 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 316-os terem
Cím „Folyosóról-folyosóra”, a variánsok útvesztői között. Egy dallamtípus Fehér László-balladái

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Minorics Tünde
Témavezető Prof. Dr. Pócs Éva
Védés éve / Helye: 2012. szeptember 7. 12.00 óra —7624 Pécs, Rókus u. 2. M. ép. 204-es terem
Cím „Ehhez mérem az egész évet.” A mohács busók szokásvilága

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Szendrei Eszter
Témavezető Dr. Vargyas Gábor
Védés éve: 2012. május 9. 11.30 — PTE BTK 7624 Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím Törésvonalak. A rendszerváltás hatása Túrkeve társadalmára

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Iancu Laura
Témavezető Dr. Pócs Éva
Védés éve: 2012. február 17. 12.00
Cím Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban.Néprajzi vizsgálat

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kisdi Barbara
Témavezető Dr. Vargyas Gábor CSc.
Védés éve: 2011. szeptember 10. 11 óra - PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, 7624 Pécs, Rókus u. 2. Ro 316. terem
Cím Háborítatlanul. A modern otthonszülés értelmezése
Minősítés

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Hesz Ágnes
Témavezető Dr. Pócs Éva
Védés éve: 2009. január 29.
Cím „Élők, holtak és adósságok” A halottak a hidegségi társadalomban
Minősítés 96%

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Mikos Éva
Témavezető Dr. Nagy Ilona
Védés éve: 2008. február 8.
Cím „Hármat üt Árpád vezér rettentő pajzsára” A magyar honfoglalás szöveghagyományának megkonstruálása és popularizálása a XVIII-XIX. században
Minősítés 100%

Tézis .pdf
Disszertáció
Szerző Farkas Judit
Témavezető Dr. Vargyas Gábor
Védés éve: 2006. május 2.
Cím „Arzsúna dilemmája.” Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben
Minősítés 100%, summa cum laude

Tézis .pdf
Disszertáció
Szerző Viga Gyula
Témavezető Dr. Andrásfalvy Bertalan
Védés éve: 2004. november 18.
Cím A változó és a változatlan (A hagyományos gazdálkodás, a paraszti társadalom és a kultúra változásának főbb vonásai a Bodrogközben a 19-20. században)
Minősítés 100%, summa cum laude

Tézis .pdf
Disszertáció
Szerző Nagy Zoltán
Témavezető Dr. Vargyas Gábor
Védés éve: 2004. november 4.
Cím „Az őseink még hittek az ördögökben” Egy Vaszjugan folyó menti hanti falu szent helyei
Minősítés 100%, summa cum laude

Habilitációk

Disszertáció
Szerző Nagy Ilona
Védés éve: 2008. december 10.
Minősítés 100%

Disszertáció
Szerző Vargyas Gábor
Védés éve: 2008. december 4.
Minősítés 100%

Disszertáció
Szerző Bíró Mária
Védés éve: 2008. április 23.
Minősítés 100%

Disszertáció
Szerző Tóth István
Védés éve: 2006. március 22.
Minősítés 100%

 

„A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói” Politikatudományi Doktori Program

PEA archívum .handle
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Bagi Judit
MTMT ID 10039357
Témavezető Dr. Pető Andrea - Dr. Tarrósy István
Védés éve/helye: 2019. március 29. 11.30 — PTE BTK Pécs, Ifjúság útja 6. Kari Tanácsterem
Cím Nők politikai és társadalmi képviselete Ruandában az 1994 és 2017 közötti időszakban

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kacziba Péter
Témavezető Hajdú Zoltán
Védés éve/helye: 2017. június 8. 13.30 – PTE BTK Pécs, Ifjúság u. 6., D épület, 540.
Cím A nemzetközi válságkezelés békeépítő koncepciója és ciprusi alkalmazásának tanulságai

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Nagy Roland
Témavezető Kákai László
Védés éve/helye: 2017. január 12. 14.00 óra – PTE BTK Pécs, Ifjúság útja 6. D ép. 540.
Cím Környezetpolitika és környezettudatosság az „atomvárosban”

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kabai Gergely
Témavezető Pálné Kovács Ilona
Védés éve/helye: 2017. március 23. (csütörtök) 14.30 – Pécsi Tudományegyetem BTK Pécs, Ifjúság u. 6., D550
Cím Regionalizmus és területi politika a Balaton térségében

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kovács Éva
Témavezető Dr. Kupa László
Védés éve/helye: 2016. november 22. (kedd) 13.30 – PTE BTK Pécs, Ifjúság útja 6. Kari Tanácsterem
Cím A sikeresség mérési kísérlete – az Európai Kulturális Főváros projektek tükrében
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Molnár Dániel
Témavezető Dr. Kelemen Gábor
Védés éve/helye: 2016. június 9. (csütörtök) 11.00 – PTE BTK Pécs, Ifjúság u. 6., D/540. előadóterem
Cím Kábítószer-politika Magyarországon 1990 és 2014 között

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Ragadics Tamás
Témavezető Dr. Kovács Terézia
Védés éve/helye: 2016. március 30. (szerda) 11.00 – PTE BTK Pécs, Ifjúság u. 6., D/540. előadóterem
Cím Helyi társadalom, lokális közösségek az ormánsági kistelepüléseken

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Bába Szilvia
Témavezető Dr. Kupa László
Védés éve/helye: 2015. október 22. (csütörtök) 14.00 – PTE BTK Pécs, Ifjúság u. 6., D/540. előadóterem
Cím Magyar identitás a tengeren túli diaszpórában

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Vörös Zoltán
Témavezető Dr. Tarrósy István
Védés éve/helye: 2015. szeptember 29. 15.00 óra – PTE BTK Pécs, Ifjúság útja 6. D ép. 540. terem
Cím PARTNER VAGY AGRESSZOR? A 21. századi Kína geopolitikai aspirációi az ország fő tengeri kereskedelmi útvonala mentén

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Szarka Evelin
Témavezető Hajdú Zoltán
Védés éve/helye: 2015. július 2. (csütörtök) 11.00 – PTE BTK Pécs, Ifjúság u. 6., D/540. előadóterem
Cím Van-e kihívója a Castro-fivéreknek? Pártok, civilek és egyházak Kubában

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Bognár Adrienn
Témavezető Dr. Szabó Ildikó, Dr. Fényes Hajnalka
Védés éve/helye: 2015. április 21. 14.00 – PTE BTK Pécs, Ifjúság u. 6., D/105. előadóterem
Cím A családi szocializációs tényezők hatása a politikai aktivitásra

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kasznár Attila
Témavezető Dr. Hosszú Hortenzia, Dr. Kákai László
Védés éve/helye: 2015. március 25. 15.00 – Pécs, Ifjúság u. 6., D/551. előadóterem
Cím Vallás és kormányzat Kínában

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Zárol Evelin
Témavezető Dr. Vadál Ildikó
Védés éve/helye: 2015. február 5. (csütörtök) 14.30 – Pécs, Ifjúság u. 6., D/540. előadóterem
Cím Az önkormányzati idősügyet érintő irányvonalak Magyarországon

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Bodor Ákos
Témavezető Pálné Dr. Kovács Ilona
Védés éve/helye: 2014. december 9. 13.00 óra – Pécs, Ifjúság u. 6., D/540. előadóterem
Cím Innovációs szakemberek viszonyulásai az innováció mikro- és makrotársadalmi kontextusához

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Bayerné Sipos Mónika
Témavezető Dr. Andrássy György és Dr. Kupa László
Védés éve/helye: 2014. november 18. 14.00 – PTE BTK Pécs, Ifjúság útja 6. D/550
Cím A kárpátaljai magyar kisebbség autonómia törekvései

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kovács Laura
Témavezető Dr. Tuka Ágnes
Védés éve/helye: 2014. június 27. 10.30 – PTE BTK Ifjúság útja 6.B. ép. 220. terem
Cím Magyar önkormányzatok részvétele az európai önkormányzati hálózatokban

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Brettner Zsuzsanna
Témavezető Dr. Kunszt Márta és Dr. Szöllősi Gábor
Védés éve/helye: 2014. május 5. 13.30 – Pécs, Ifjúság u. 6., II. em. 220. tanterem
Cím Az időspolitika lokális interpretációi

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Glied Viktor Imre
Témavezető Dr. Kákai László
Védés éve/helye: 2013. június 25. 10.30 óra – PTE BTK Pécs, Ifjúság útja 6. B. ép. 220.
Cím Társadalmi részvétel helyi környezeti ügyekben

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Baranyai Nóra
Témavezető Pálné Dr. Kovács Ilona és Dr. Kupa László
Védés éve/helye: 2013. június 21. 12.00 óra – PTE BTK Pécs, Ifjúság útja 6. B. ép. 220.
Cím Regionalizáció és regionalizmus Lengyelországban

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Wagner Péter
Témavezető Dr. Hajdú Zoltán
Védés éve/helye: 2013. május 9. 13 óra – PTE BTK Pécs, Ifjúság útja 6. 220. terem
Cím Hasonlóságok és különbségek a politikai iszlám tevékenységében Üzbegisztánban és Tádzsikisztánban a modernizáció időszakában (1917-2011)

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Grünhut Zoltán
Témavezető Dr. Hajdú Zoltán
Védés éve/helye: 2012. június 15. 13.00 – PTE BTK Pécs, Ifjúság útja 6. B ép. 220. terem
Cím Önkormányzás és településpolitika Izraelben

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Zsebéné Dobó Marianna
Témavezető Dr. habil Kákai László, egyetemi docens
Védés éve/helye: 2012. május 17. 13.30 óra – PTE BTK Pécs, Ifjúság útja 6. B.ép. 220. terem
Cím Döntéshozatali folyatatok és dimenziók a települési önkörmányzatoknál

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Nagy Gábor Dániel
Témavezető Pálné Dr. Kovács Ilona
Védés éve/helye: 2011. november 16. 14.00 – Helye: PTE BTK Politikai tanulmányok Tanszék, Pécs Ifjúság útja 6. B ép. 220-as terem
Cím Társadalmi tőke és területi kötődés a magyar régiókban

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Sebestény István
Témavezető Dr. Kákai László, habilitált egyetemi docens
Védés éve/helye: 2011. június 28. 11. óra – PTE BTK, Politikai Tanulmányok Tanszéke, Pécs, Ifjúság. u. 6. II. em. 220. tanterem
Cím A helyi önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének dimenziói, a kapcsolatrendszer funkcionális elemzésének és mérésének lehetőségei

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Koller Inez Zsófia
Témavezető Dr. habil. Szécsi Gábor
Védés éve: 2011. március 4. 11 óra - PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék B/220-as terem
Cím Nemzetiség és ideológia. Parlamenti beszédmódok a nemzetiségről (1990-1994)

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kucsera Tamás Gergely
Témavezető Dr. Kákai László
Védés éve: 2010. november 19. 11:30 – PTE BTK Pécs, Ifjúság útja 6., B. épület, 220. terem
Cím Az országos felsőoktatási hallgatói képviselet és a Magyarországi Hallgatói Önkormányzati modell fejlődéstörténete (1988-2008)

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Schmidt Andrea
Témavezető Pálné Kovács Ilona, Laczkóné Tuka Ágnes
Védés éve: 2010. november 16. 11 óra
Cím Törésvonalak és területfejlesztés Lengyelországban

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Péntek Eszter
Témavezető Dr. Füzesi Zsuzsanna
Védés éve: 2009
Cím A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Dr. Tarrósy István
Témavezető Dr. Csizmadia Sándor
Védés éve: 2009
Cím Modern Tanzánia – Államfejlődés, regionális kapcsolatok és a fejlődés lehetséges útja a globális nemzetközi rendszerben
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Dr. Brachinger Tamás
Témavezető Pálné dr. Kovács Ilona – Dr. Kupa László
Védés éve: 2008
Doktori iskola „A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói” Politikatudományi Doktori Program
Cím Helyi közösségek és helyi hatalom egy hazai középvárosban
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Faragó László
Témavezető
Védés éve: 2003
Doktori iskola „A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói” Politikatudományi Doktori Program
Cím Koncepcióvezérelt tervezés általános elmélete
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Németh Balázs
Témavezető Laczkóné dr. Tuka Ágnes
Védés éve: 2005
Doktori iskola „A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói” Politikatudományi Doktori Program
Cím A lifelong learning-paradigma és hatása az Európai Unió oktatáspolitikájának formálódására
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Szabó Gábor
Témavezető Dr. Csizmadia Sándor
Védés éve:
Doktori iskola „A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói” Politikatudományi Doktori Program
Cím A globalizáció emberi jogi kockázatai