H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

„A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói” Politikatudományi Doktori Program

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem

Tudományterület: Társadalomtudományok

Tudományág: Politológia

A szak megnevezése: Interdiszciplináris Doktori Iskola / „A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói” Politikatudományi Doktori Program

Munkanyelv: magyar

A képzésért felelős tanszék: PTE Politikai Tanulmányok Tanszék

A képzésért felelős oktató: Pálné Dr. Kovács Ilona, akadémikus, egyetemi tanár

Szakmai leírása

A program alapvető célja komplex, interdiszciplináris (politikatudományi, politikai szociológiai, regionális tudományi, történettudományi) ismereteket nyújtani a hallgatók számára annak érdekében, hogy képesek legyenek értelmezni, elemezni a kormányzást meghatározó területi, történeti és társadalmi dimenziókat.

A program keretében áttekintést kapnak a hallgatók a hatalom térbeli megosztásának helyi, regionális és transznacionális metszeteiről, a helyi kormányzatok és a civil társadalom közötti viszonyrendszerről, az önkormányzati és autonómia modellek, a kisebbségpolitikák fejlődéstörténetéről, jelenlegi trendjeiről, a geopolitikai trendekről.

A doktori képzés elméleti és módszertani segítséget kíván nyújtani a területi kormányzás, az egyes önkormányzati közpolitikák elemzéséhez, a helyi társadalmak komplex (szociológiai, politikatudományi, antropológiai, történeti) megközelítésű kutatásához, nemzetközi összehasonlító elemzéséhez.

A program oktatói és kurzusai a többszintű kormányzás, a kormányzási szereplők és szintek sokszínű kapcsolatrendszerének értelmező bemutatására törekszenek.

A megközelítés komplexitása okán a programra nemcsak politológus, hanem egyéb társadalomtudományi végzettségűek is jelentkezhetnek, akiknek a politikatudomány alapjaiból különbözeti vizsgát kell tenniük az első szemeszter során.

A képzés interdiszciplináris jellegét erősíti a doktoriskola történettudományi és néprajzi programjaival való oktatási és kutatási együttműködés.

Kutatási témák/témafelelősök

A kutatási témák az alábbi általános csoportokba sorolhatóak, amelyeken belül a hallgatók széles skálán választhatnak a konkrét témák között. A disszertációk készítésének szakmai segítésére a doktoriskola tanárai mellett külső konzulensek is felkérhetők.

  • Helyi politika, önkormányzatok — Dr. Kákai László
  • Területi kutatások, területi kormányzás — Pálné Dr. Kovács Ilona
  • Nemzetközi tanulmányok — Dr. Tuka Ágnes
  • Helyi társadalmak, kisebbségpolitika — Dr. Kupa László

Szakmai tárgyak

1. mérföldkő

  1. Társadalomtudományi kutatások interdiszciplináris dimenziói

2. mérföldkő

  1. tantárgy-blokk: Közpolitikai elemzés, Alkotmányi értékek
  2. tantárgy-blokk: Helyi társadalom, helyi elit, Politika és társadalom a Kádár-korban, Kormányzás és önkormányzatok, Önkormányzatiság a magyar politikai gondolkodás történetében
  3. tantárgy-blokk: Városszociológia, A regionális fejlődés alapjai, Regionalizmus politológiája, Választási/politikai földrajz
  4. tantárgy-blokk: Geopolitika, globalizáció, Többszintű kormányzás az Európai Unióban
  5. tantárgy-blokk: Kisebbségvédelem, Etnoregionalizmus, Kisebbségek Bibó István munkásságában

A program keretében meghirdetésre kerülnek áthallgatott kurzusok és meghívott kutatók előadásai, utóbbiak esetében felkért hazai és külföldi előadókkal, amelyek a hallgatók speciális érdeklődéséhez igazodnak (helyi politika kutatás módszertana, elméletei, hazai területszervezési alternatívák, várospolitika, vidékfejlesztés, regionális identitás, regionális politikai kultúra, kisebbségkutatás, helyi nyilvánosság, civil társadalom, stb.).

A képzés tartalmi követelményei

A képzési idő hat szemeszter. Az első négy szemeszterben a hallgatók rendszeresen látogatnak kurzusokat, s a szemeszter végén vizsgáznak. Az ötödik, hatodik szemeszterben elvárás a meghirdetett előadások látogatása, a témavezetőkkel rendszeres konzultáció, kutatások folytatása, kutatói fórumokon való részvétel.