H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Történettudományi Doktori Program - Ókor

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem

Tudományterület: Bölcsészettudományok

Tudományág: Ókortörténet és Régészet

A szak megnevezése: Interdiszciplináris Doktori Iskola / Ókortörténeti Program: A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban

A szakképzettség megnevezése:

Munkanyelv: magyar

A képzésért felelős tanszék: PTE BTK Régészet Tanszék / Ókortörténeti Tanszék

A képzésért felelős oktató: Visy Zsolt

Szakmai célok: Az antik világ és azon belül a Kárpát-medence és népei történetének, anyagi és szellemi kultúrájának az összes rendelkezésre álló forrás alapján való vizsgálata és elemzése révén feltárni, elemezni és bemutatni a helyi, regionális és nagy területekre jellemző sajátságokat, a népek és kultúrák tér- és időbeli kapcsolatait, és ezáltal a hazai és a nemzetközi kutatások messzemenő figyelembevételével- új eredményekre sarkallni a doktori iskola résztvevőit. Regionális súlypontjai: Mezopotámia és Egyiptom, Görögország, a Római Birodalom, a Kárpát-medence népei és kapcsolataik.

Szakmai leírás: A program az összes rendelkezésre álló forrás és kutatási módszer bevonására törekszik. A Kárpát-medence tekintetében különös hangsúly esik a régészetre, amely nem csupán az életmód és a kultúra, hanem az írásos források megjelenéséig a térség történetének alapvető, ezt követően pedig jelentős kiegészítő forrása.

Kutatási témák/témafelelősök:

 • A Hettita Birodalom története és földrajza / Csabai Zoltán
 • Az Újasszír királyfeliratok propagandisztikus elemei / Csabai Zoltán
 • Babilónia gazdaságtörténete i. e. 7-5 századokban/ Csabai Zoltán
 • Antik gazdaság- és társadalomtörténet /Visy Zsolt
 • A Kárpát-medence őskora / Fekete Mária
 • A klasszikus ókortudomány története / Grüll Tibor
 • Görög és római történeti források/ Grüll Tibor
 • A hellenisztikus és római kori zsidóság története/ Grüll Tibor
 • A Római Birodalom történeti kérdései a korai császárkorban/ Grüll Tibor
 • Ókori római és ókeresztény historiográfia, régészet, vallás, művészet / Nagy Levente
 • Tradicionális római vallás / Nagyernyei-Szabó Ádám Sándor
 • A római provinciák tartományi közigazgatása/ Nagyernyei-Szabó Ádám Sándor
 • Antik gazdaság- és társadalomtörténet /Visy Zsolt
 • A Kárpát-medence népeinek története, kultúrája és más civilizációkkal való kapcsolata / Visy Zsolt

Szakmai tárgyak:
 • Az ős- és ókori világ
 • A Kárpát-medence története, kultúrái
 • Az ókori világ társadalomtörténete
 • A Kárpát-medence népeinek társadalma a honfoglalásig
 • Az ókori világ gazdaságtörténete
 • A Kárpát-medence népeinek gazdálkodása, életmódja
 • Az ókori világ szellemi kultúrája, vallásai
 • A Kárpát-medence népeinek hitvilága, kultúrája