H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Végh Ferenc - Rövid életrajz

Név Végh Ferenc
Születési év 1976
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék, egyetemi tanársegéd
Tudományos fokozat PhD, történelemtudomány (2005)
Keszthely végvár monográfiája. Egy praesidialis mezőváros katonatársadalma a 16-17. században
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 0 év
 • Pécsi Tudományegyetem (2008-)
Oktatott tárgyak:
 • Koraújkori magyar történelem;
 • A Habsburg udvar és a magyar rendek viszonya a XVI-XVII. században;
 • Magyarország történeti földrajza a 10-17. században;
 • Az oszmánellenes védelmi rendszer szervezete és működése a XVI-XVII. században;
 • A Kárpát-medence népei a 10-17. században.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • egyetemi tanársegéd (2008-)
Fontosabb konferenciaszereplések:
 • Szeged (2003),
 • Salgótarján (2005),
 • Budapest (2005),
 • Győr (2006),
 • Keszthely (2007).
Külföldi kutatói ösztöndíjak:
 • Collegium Hungaricum Kutatói Ösztöndíj Bécs (2006, 2 hó)
Publikációk száma:
 • 9 db (könyv: 2 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Birodalmak határán – a Balaton partján. Keszthely végvárváros a XVI-XVII. században. Históriaantik Kiadó, Budapest, 2007.
 • A keszthelyi végvár építéstörténete (XVI-XVII. század) Pécs, 2002.
 • Vészterhes napok. A török haderő visszavonulása a Balaton-felvidéken a szentgotthárdi csata után, 1664. augusztus. Hadtörténelmi Közlemények, 2003/ 2. sz.
 • A szentgyörgyvölgyi Bakács család Somogy megyei adománybirtokai a XVII. században. In: Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv. 2008. (Sajtó alatt)
 • Az iszlám és a reformáció árnyékában. Keszthely katolikus végvárváros a 17. század második felében. Egyháztörténeti Szemle, 2006/1. sz.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • A tihanyi vár tűzfegyverállománya a XVI. század második felében. Fons, 2000/2. sz.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása Tudományos társasági tagság:
 • Castrum Bene Egyesület (2005-),
 • Balatoni Társadalomkutató Fórum (2007-)
Konferencia-előadások:
 • 5 hazai.
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)