H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Kiss Gergely - Rövid életrajz

Név Kiss Gergely
Születési év 1971
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem-francia szakos középiskolai tanár
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék, egyetemi adjunktus
Tudományos fokozat PhD, történelemtudomány (2003)
A királyi alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században. Exemptio, protectio és nemzetközi háttér
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 10 év
 • Pécsi Tudományegyetem (1997-)
Oktatott tantárgyak:
 • Történeti földrajz;
 • Franciaország története;
 • Középkori magyar és egyetemes egyház- és művelődéstörténet;
 • Doktori képzésben való részvétel.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • egyetemi tanársegéd (1997-2003)
 • egyetemi adjunktus (2003-)
 • Levelező képzésben való részvétel szervezőként (2005-)
Fontosabb konferenciaszereplések:
 • Medievisztikai PhD-konferencia, Szeged, (1999);
 • VI. International Congress of the Central and East European Studies, Tampere, Finnország (2000),
 • „Pécs szerepe a Mohács előtti Magyarországon”, Pécs (2000),
 • „A magyar államiság első ezer éve”, Pécs, (2000);
 • V. Hungarológiai Kongresszus, Yväskylä, Finnország (2001),
 • Colloque franco-hongrois Espace, fronti?res et identités de l'Europe, Párizs (2001);
 • „Espace, fronti?res et identité en Europe” konferencia (Collegium Budapest, 2002); III. Medievisztikai PhD-konferencia, Szeged (2003).
Külföldi kutatói ösztöndíjak:
 • Tübingen (1997, 2 hó).
Külföldi oktatói tevékenység:
 • Université d’ Angers (Franciaország, 1999).
Publikációk száma:
 • 61 db (könyv: 1 db, szerkesztett kötet: 7 db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Állam és egyház a 11-12. századi törvényalkotásban. In: A magyar államiság első ezer éve. Szerk.: Font Márta és Kajtár István, Pécs, 2000. 67-101. o.
 • Marie-Madeleine de Cevins: Az egyház a késő-középkori magyar városokban. Szent István Társulat, Budapest, 2003 (fordítás)
 • A pannonhalmi apátság egyházjogi helyzete a 11-13. században (exemptio és protectio). Századok, 2004/2. sz., 265-324. o.
 • Abbatia regalia – hierarchia ecclesiastica. A királyi alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 2006.
 • Az egyházi kormányzat a középkori Magyarországon (1000-1526). In: Font Márta – Fedeles Tamás – Kiss Gergely - Raffayné Kálsecz Kata: Magyarország kormányzati rendszere. Egyetemi tankönyv. Pécs, 2007. 101-136. o.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • „Talem concessimus libertatem, qualem detinet monasterium Sancti Benedicti in Monte Cassino...” Pannonhalma és a montecassinoi szabadság (libertas): In: Weisz B. (szerk.): Középkortörténeti tanulmányok. A III. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2003. május 8-9.) előadásai, Szeged, 2003, 63-78. o.
 • A pannonhalmi apátság egyházjogi helyzete a 11-13. században (exemptio és protectio). Századok, 2004/2. sz., 265-324. o.
 • Abbatia regalia – hierarchia ecclesiastica. A királyi alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 2006. 227 o.
 • A székesfehérvári prépostság egyházjogi helyzete a középkorban. Századok 141 (2007). 271-297. o.
 • Az egyházi kormányzat a középkori Magyarországon (1000 - 1526). In: Font Márta – Fedeles Tamás – Kiss Gergely – Raffayné Kálsecz Kata: Magyarország kormányzati rendszere. Egyetemi tankönyv. Pécs, 2007. 101-136. o.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács, oktató titkár (1999-)
Tudományos társasági tagság:
 • Capitulum Egyháztörténeti Kutatócsoport (1995-),
 • Magyar Történelmi Társulat tagja (1999-),
 • MTA PAB Egyháztörténeti Munkabizottság elnöke (2004-),
 • MTA Köztestületi tag (2006-).
Konferenciaszervezések:
 • „Pécs szerepe a Mohács előtti Magyarországon” Pécsi Kulturális Központ Pécs Története Alapítvány, Pécs (2000),
 • A magyar államiság első ezer éve. PTE BTK - PTE ÁJK, Pécs (2000).
Szerkesztőbizottsági tagság:
 • Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis (2001-).
Nemzetközi kapcsolatok:
 • Université d’Angers, Maison de Sciences de l’Homme (oktatói csere),
 • Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, Szlovénia (vendégelőadások).
Kutatási projektek:
 • Kormányzattörténet (OTKA T 34567, 2001-2005),
 • Közép-Európa és a Balkán területi és strukturális vizsgálata (OTKA TS 049775, 2005-2008)
 • Nemzetközi kutatási projektek: EUMC – eContentplus pojekt (Európai Bizottság) előkészítése.
Konferencia-előadások:
 • 14 hazai, 8 nemzetközi.
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)