H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Disszertációk

PEA archívum .handle
Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Báling Péter
MTMT ID 10053323
Témavezető Prof. Dr. Bagi Dániel
Védés éve/helye: 2019. április 30. kedd, 12.00 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 106-os terem
Cím Az Árpád-ház hatalmi kapcsolatrendszerei. Rokonok, barátok és dinasztikus konfliktus Kelet-Közép-Európában a 11. és kora 12. században

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Pálffy Margit
Témavezető Dr. Sashalmi Endre, Dr. Bagi Dániel
Védés éve/helye: 2014. június 12. 12.00 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 106-os terem
Cím Kihívások és válaszok, különös tekintettel William Sherlockra és az általa generált pamfletirodalomra

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Glück László
Témavezető Dr. Oborni Teréz
Védés éve/helye: 2013. november 20. 11.30 — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 106.
Cím Az öt máramarosi város társadalma a 16-18. században

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Mátyás-Rausch Petra
Témavezető Dr. Oborni Teréz
Védés éve/helye: 2012. június 12. 11 óra — PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M ép. 207-es terem
Cím A szatmári bányavidék története a Báthoryak korában (1571-1613)

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Botor Tímea
Témavezető Dr. Font Márta, Dr. Sashalmi Endre
Védés éve: 2011. június 1. 12.30
Cím A Moszkvai Fejedelemség története a nagyfejedelmi végrendeletek (1336-1462) tükrében

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Farkis Tímea
Témavezető Dr. Sashalmi Endre PhD
Védés éve: 2010. március 10.
Cím Egy 17. századi értelmiségi pálya Gregorio Leti Történelmi és politikai ceremónia című művének korabeli jelentősége és helye az író életművében

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Kuzma Dóra
Témavezető Dr. Varga J. János, tudományos tanácsadó, MTA Történettudományi Intézet
Védés éve: 2008. december 3.
Cím Besztercebánya szabad királyi város politikai elitjének összetétele és városirányító tevékenysége (1500-1605)

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Gözsy Zoltán
Témavezető Dr. Oborni Teréz, tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet
Védés éve: 2008. június 16.
Cím Egy Somogy Megyei mezőváros lehetőségei és korlátai a 18. században – Szigetvár mezőváros története 1689 és 1798 között

Tézis .pdf
Disszertáció .pdf
Szerző Varga Szabolcs
Témavezető Dr. Oborni Teréz, tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet
Védés éve: 2008. november 10.
Cím Szlavónia berendezkedése a késő középkor és kora újkor határán