H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Középkori és Koraújkori Doktori Program

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem

Tudományterület: Bölcsészettudmányok

Tudományág: Történelemtudomány

A szak megnevezése: Interdiszciplináris Doktori Iskola / Középkori és Koraújkori Doktori Program: „A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1800”

A szakképzettség megnevezése:

Munkanyelv: magyar

A képzésért felelős tanszék: PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék

A képzésért felelős oktató: Dr. Font Márta

A képzés célja: A programunk célja, hogy az egyetemi tanulmányokon túlmenően elmélyítse a magyar és az egyetemes történet összefüggéseit a középkor és koraújkor időszakában. Nem véletlen, hogy a címben nem Magyarországot szerepeltettük, hanem a Kárpát-medencét, hiszen a megjelölt korszakban a magyar államiság keretei és a Kárpát-medence mint földrajzi fogalom nem minden esetben fedik egymást. A program azonban a térség egészére akar figyelemmel lenni az egész korszakon keresztül. Magyarország földrajzi elhelyezkedése, amit vagy „híd szerep”-ként szoktak meghatározni, vagy a kontinens keleti és nyugati fele közötti összekötő kapocsként, mindenképpen egy olyan szituáció már a középkortól kezdve, amelynek ma is aktualitása van.

A program fedezetéül a Középkor és a Koraújkori Történeti Tanszék jelenlegi oktatási profilja szolgál. A korszakon belül interdiszciplinaritást biztosít, hogy helyet kap benne a jogtörténet, a középkori irodalom és a művészettörténet.

Szakmai célok: A közép-európai régió komplex, interdiszciplináris tanulmányozása, a PhD hallgatók bekapcsolása a tanszék kutatómunkájába.

Szakmai leírás: A középkor és koraújkor forrásainak és kutatásmódszertanának tanulmányozása, kitekintéssel más tudományágakra (pl.: jog, irodalom- és művészettörténet)

Kutatási témák/témafelelősök:

A tanszék oktatási-kutatási profiljához kapcsolódóak:

Korszakhoz kötődő témák:

 • Középkori és koraújkori magyar történelem (Dr. Fedeles Tamás, Dr. Font Márta, Dr. Bagi Dániel, Dr. Kiss Gergely, Dr. Végh Ferenc)
 • Középkori és koraújkori egyetemes történelem (Dr. Bagi Dániel, Dr. Kiss Gergely, Dr. Sashalmi Endre)

Korszakon átívelő témák:
 • Egyháztörténet (Dr. Kiss Gergely, Dr. Fedeles Tamás)
 • Kelet-Európa története (Dr. Bagi Dániel, Dr. Font Márta, Dr. Sashalmi Endre)
 • Politikai gondolkodás története (Dr. Kiss Gergely, Dr. Sashalmi Endre)
 • Krónikakutatás (Dr. Bagi Dániel, Dr. Font Márta)

Szakmai tárgyak
 • Történetírói iskolák, módszerek;
 • A régiók problémái;
 • Középkori jogtörténet;
 • Forráskritika;
 • Forráselemzés;
 • Közép- és koraújkori államfejlődés;
 • Iratolvasás;
 • Forrásolvasás

Elérhetőségek

7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel./Fax: 72/501-572
E-mail: font.marta@pte.hu | kadar.kabriella@pte.hu